Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Theo đó số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính như sau:I. Đối với cá nhân cư trúCá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Trong đó, theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 cá nhân cư trú là người đáp ứng  một trong các điều kiện sau đây:+ Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.+ Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của cá nhân cư trú được tính như sau:1. Trường hợp ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên**Công thức tính thuếThuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được tính trên thu nhập tính thuế và thuế xuất, cụ thể như sau:Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân x Thuế suấtTrong đó:(1) Thu nhập tính thuế được xác định như sau:Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân - Các khoản giảm trừTrong đó:- Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân = Tổng thu nhập - Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân+ Tổng thu nhập được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.+ Các khoản thu nhập được miễn thuế là thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của pháp luật. - Các khoản giảm trừ bao gồm:+ Các khoản giảm trừ gia cảnh:++ Đối với người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng, 132 triệu đồng/năm.++ Đối với người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/người/tháng.+ Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9Thông tư 111/2013/TT-BTC.+ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.(2) Thuế suất thuế thu nhập cá nhân**Cách tính thuế thu nhập cá nhânThuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.Phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần được cụ thể hóa theo Biểu tính thuế rút gọn như sau:2. Trường hợp không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng (Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC)Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 113) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.Trong đó, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác trả cho cá nhân bao gồm:- Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.- Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.Như vậy, thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này sẽ được tính như sau:Thuế thu nhập cá nhân bị khấu trừ = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất 10%Lưu ý: Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.II. Đối với cá nhân không cư trú (Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC)Cá nhân không cư trú (là người không đáp ứng điều kiện để được xác định là cá nhân cư trú được quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007) có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như sau:Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân x Thuế suất 20%Trong đó, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam  thực hiện theo công thức sau:Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam nêu trên là các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động.(Theo Người Lao Động)

Thu nhập từ thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân, BHXH?

Thu nhập từ thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân, BHXH?

Tiền thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN), bảo hiểm xã hội (BHXH) không?

giadinhvietnam.com
7 bí quyết về tài chính cá nhân mà bất kỳ ai độc thân cũng nên thuộc nằm lòng

7 bí quyết về tài chính cá nhân mà bất kỳ ai độc thân cũng nên thuộc nằm lòng

Độc thân chính là khi bạn có tự do nhất, nhưng cũng chính vì vậy mà những người độc thân thường luôn cảm thấy mình chẳng có đồng nào vì không biết cách quản lý tài chính. Bài viết này sẽ giúp bạn chấm dứt những ngày "viêm màng túi" đó.

afamily.vn
Từ 1/1/2021: 10 nội dung mới về hợp đồng lao động có hiệu lực

Từ 1/1/2021: 10 nội dung mới về hợp đồng lao động có hiệu lực

Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động, bổ sung hình thức giao kết hợp đồng lao động qua phương tiện điện tử, tăng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động,…

vietnamnet.vn
Xin nghỉ việc thời điểm trước Tết, cô nàng sale bị sếp dằn mặt, đòi lương ứng trước và màn miệt thị nhân viên khiến ai nấy sốc óc

Xin nghỉ việc thời điểm trước Tết, cô nàng sale bị sếp dằn mặt, đòi lương ứng trước và màn miệt thị nhân viên khiến ai nấy sốc óc

Câu chuyện "bóc phốt" chốn công sở gây ra tranh cãi lớn, liệu giữa sếp và nhân viên ai mới là người sai?

afamily.vn
3 tháng nay chồng không đưa 1 đồng, tiền trà nước cũng ngửa tay xin vợ, lần vô tình gặp anh ở siêu thị khiến tôi tím mặt

3 tháng nay chồng không đưa 1 đồng, tiền trà nước cũng ngửa tay xin vợ, lần vô tình gặp anh ở siêu thị khiến tôi tím mặt

Suốt 3 tháng trời, 1 mình tôi gánh mọi chi phí trong nhà vì chồng bảo không được trả lương. Nhưng nhìn thấy anh ở siêu thị, tôi mới biết là không phải.

afamily.vn
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Những quy định mới về lương, thưởng có hiệu lực từ 1/1/2021 người lao động cần biết

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Những quy định mới về lương, thưởng có hiệu lực từ 1/1/2021 người lao động cần biết

Bộ Luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1⁄1⁄2021 tới đây, trong đó có nhiều quy định mới về lương, thưởng mà mà người lao động cần lưu ý.

afamily.vn
3 người giàu nhất thế giới Jeff Bezos, Elon Musk và Bill Gates đóng thuế thu nhập bằng…0

3 người giàu nhất thế giới Jeff Bezos, Elon Musk và Bill Gates đóng thuế thu nhập bằng…0

Jeff Bezos, Elon Musk và Bill Gates đã tiếp tục sự đúng đắn của câu nói "đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền".

genk.vn
Tài xế công nghệ và

Tài xế công nghệ và "cuộc chiến" không cân sức với Grab: Thua thiệt đủ đường vì bị gán định danh "đối tác"

Mối quan hệ mà Grab đặt ra với những lao động đang "cày" cho họ nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày được gọi là "đối tác tài xế" - cái tên không hàm ý sự ràng buộc nào. Các đối tác tài xế của Grab phải "chủ động" mọi quyền lợi của bản thân

afamily.vn
Nhiều vướng mắc khi tính thuế 5% trên cổ tức trả bằng cổ phiếu

Nhiều vướng mắc khi tính thuế 5% trên cổ tức trả bằng cổ phiếu

Theo nhà đầu tư Phạm Văn Đoàn, trả cổ tức bằng cổ phiếu thực chất là chia tách cổ phiếu nên không làm thay đổi vốn chủ sỡ hữu cũng như tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông.

vietnamplus.vn
Hàng nghìn tài xế trên cả nước đồng loạt tắt ứng dụng, tập trung đến trụ sở phản đối việc tăng giá cước: Grab Việt Nam nói gì?

Hàng nghìn tài xế trên cả nước đồng loạt tắt ứng dụng, tập trung đến trụ sở phản đối việc tăng giá cước: Grab Việt Nam nói gì?

Cho rằng việc tiếp tục tăng chiết khấu từ 25% lên 30% đối với mỗi cuốc xe, nhiều tài xế đã đồng loạt tìm cách phản ứng bằng hành động tắt app, tụ tập và diễu hành trên đường phố ở cả TP. HCM và Hà Nội.

afamily.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW
Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Báo điện tử VOV bị Ddos liên quan đến các bài viết về bà Nguyễn Phương Hằng?

2 Nguy cơ có thật việc virus nguy hiểm thoát ra từ phòng thí nghiệm

3 Apple đã tạo ra chiếc điện thoại Android tệ nhất năm 2021

4 Một thập kỷ “tiến hoá” đáng kinh ngạc của đường sắt cao tốc Trung Quốc

5 Trực tiếp Việt Nam-UAE mấy giờ ngày 15/6?

Điểm tin tuần