Đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện

Đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện

(HNM) - Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” chiếm vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ. Xác định rõ điều đó, các cấp, ngành, địa phương đã đề ra những giải pháp đồng bộ, cụ thể để thực hiện hiệu quả chương trình.Trang chủ » Chính trịNhóm phóng viêndientu@hanoimoi.com.vnĐánh giá tác giả:Tăng kích thước font chữGiảm kích thước font chữIn bài viếtGửi bài viếtBài 10: Chương trình số 10-CTr/TU: Kiểm soát quyền lực, đẩy lùi tham nhũng, chống lãng phí(HNM) - Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” chiếm vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ. Xác định rõ điều đó, các cấp, ngành, địa phương đã đề ra những giải pháp đồng bộ, cụ thể để thực hiện hiệu quả chương trình. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức:Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, có năng lực, trình độVới vai trò là cơ quan thường trực của Chương trình số 10-CTr/TU, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tập trung biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, xác định trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan trong khối nội chính sẽ tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát hệ thống văn bản pháp luật hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng thực sự trong sạch, có phẩm chất, năng lực, trình độ, có bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh. Đặc biệt là đội ngũ làm công tác tư pháp Thủ đô phải luôn trung thực, liêm chính, “chí công vô tư”.Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Lê Minh Đức:Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến để ngăn ngừa tiêu cựcTại Chương trình số 10-CTr/TU, Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, người dân được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 100%; kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 85%; hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn đạt 99%...Đây là những mục tiêu thiết thực, cụ thể nhằm ngăn ngừa và đẩy lùi tham nhũng. Thực tế cho thấy, khi các dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, quá trình tiếp xúc trực tiếp giữa người thực thi công vụ và người dân sẽ giảm dần, ngăn ngừa những hành vi tiêu cực nảy sinh.Là một trong những Đảng bộ lớn của Thủ đô, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội luôn xác định, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn bó mật thiết với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao của từng cơ quan, đơn vị. Do đó, Đảng ủy Khối sẽ tăng cường tuyên truyền, giám sát về nội dung của chương trình tại cấp ủy cơ sở, tạo hiệu quả cụ thể trong công việc, góp phần vào thành công chung của thành phố.Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn:Tập trung kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng caoChương trình số 10-CTr/TU đã nêu những định hướng quan trọng, giúp các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Thời gian qua, quận Tây Hồ đã tăng cường kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra hành vi tham nhũng, như: Quản lý và chi tiêu ngân sách, mua sắm tài sản công, đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng… Quận cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Chủ trương tiết kiệm chi văn phòng phẩm, điện, nước… trong các cơ quan, công sở trên địa bàn cũng được đẩy mạnh.Thời gian tới, Quận ủy Tây Hồ tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo sâu sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra; trong đó, tập trung kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như xây dựng cơ bản, đất đai, giải phóng mặt bằng; thu, chi ngân sách, mua sắm tài sản công, công tác cán bộ… Cùng với đó là xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm.Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường:Tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâmTriển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức đã xây dựng chương trình công tác riêng nhằm đạt hiệu quả thực chất trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…Huyện đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Cụ thể là công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là trong các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, mua sắm công, xây dựng cơ bản. Cùng với đó là tăng cường việc kiểm tra, rà soát, sử dụng có hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức của các cơ quan, đơn vị, chống thất thoát, lãng phí…Huyện Hoài Đức cũng sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân khi giao dịch…Huyện cũng giao Thanh tra huyện thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; tăng cường sự phối hợp hoạt động của các cơ quan nội chính, cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) Nguyễn Xuân Long:Tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chứcThực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, phường Xuân Tảo sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức học tập, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành nhiệm vụ. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Phường cũng sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp trong cải cách hành chính theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, đặc biệt là các dịch vụ công để rút ngắn thời gian giải quyết công việc, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên hệ thống truyền thanh cơ sở bằng việc phản ánh các gương điển hình về thực hành tiết kiệm và phát hiện, đấu tranh chống lãng phí. Ngoài ra, phường sẽ phát huy hơn nữa vai trò giám sát của HĐND, hoạt động phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được đề cập trong Chương trình số 10-CTr/TU1. Nhóm chỉ tiêu về phòng ngừa- 100% các văn bản hướng dẫn, thi hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp, kịp thời theo quy định của Đảng, pháp luật hiện hành.- Phấn đấu 100% các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân.- 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-9-2019 của Chính phủ phải được thực hiện nghiêm túc theo quy định.- Đến năm 2025, người dân được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 100%.2. Nhóm chỉ tiêu về phát hiện, xử lý- Hằng năm, tổ chức kiểm tra đối với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị từ 5 đến 10 đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.- 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, hoặc có dấu hiệu tham nhũng phải được kiến nghị chuyển đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật; 90% các quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật phải được thực hiện xong theo quy định.- Phấn đấu 100% các tố giác, tin báo về tội phạm được xem xét giải quyết đúng quy định; 100% các vụ án về tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phải được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.- Công tác thi hành án dân sự đạt tỷ lệ hằng năm trên 80% về việc và trên 60% tiền, tài sản thu hồi theo quy định.3. Nhóm chỉ tiêu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí- Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, tỷ trọng chi thường xuyên ở mức khoảng 50% tổng chi ngân sách; hằng năm 100% vốn đầu tư được phân bổ kịp thời, tuân thủ đúng nguyên tắc, đúng quy định.- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với một số dự án, công trình trọng điểm, dự án có tính động lực phát triển, dự án có sử dụng đất triển khai chậm tiến độ; kiểm tra việc sử dụng ngân sách, quản lý tài sản công, đất công, nhà ở công, một số công trình công cộng… sử dụng kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí. Hằng năm, qua thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, kiến nghị, đề xuất xử lý, thu hồi các dự án vi phạm.Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện chương trình ở các tổ chức Đảng trực thuộc, các cơ quan đơn vị của thành phố; tổ chức đánh giá kết quả hằng năm, sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết chương trình vào năm 2025.Đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Đóng Tự trình chiếu Dừng trình chiếuTừ khóa:Chương trình số 10 Thành ủy Hà Nội phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Số định danh cá nhân trên căn cước công dân giúp tiết kiệm 1.600 tỷ đồng

Số định danh cá nhân trên căn cước công dân giúp tiết kiệm 1.600 tỷ đồng

(HNMO) - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai trương cuối tháng 2-2021 bước đầu đã kết nối với một số bộ, ban, ngành, địa phương.

hanoimoi.com.vn
Vượt khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội

Vượt khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội

(HNM) - Hơn một năm qua là quãng thời gian Hà Nội tiếp tục ghi những dấu ấn đậm nét trong công tác chăm lo cho đời sống nhân dân; phòng, chống dịch Covid-19. Việc Hà Nội vững vàng vượt qua khó khăn do dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội là minh chứng rõ nét về sự nỗ lực, đồng lòng của các cấp, ngành, địa phương và mỗi người dân để đưa Thủ đô phát triển ngày càng mạnh mẽ.

hanoimoi.com.vn
Đồng lòng để thực hiện thành công

Đồng lòng để thực hiện thành công

(HNM) - Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” là chương trình mới, đề cập đến những vấn đề xã hội, dân sinh, được nhân dân kỳ vọng, đánh giá cao. Phóng viên Báo Hànộimới đã ghi lại những ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương với khẳng định sẽ đồng lòng, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu đề ra tại chương trình ý nghĩa này.

hanoimoi.com.vn
Bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Bảo đảm an ninh, an toàn trường học

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 781/UBND-KGVX (ngày 18-3-2021) gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương về việc tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

hanoimoi.com.vn
Đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-1-2022

Đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-1-2022

(HNM) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng để xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

hanoimoi.com.vn
Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông khi đủ điều kiện về khai thác, an toàn

Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông khi đủ điều kiện về khai thác, an toàn

(HNMO) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu các sở, ngành, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thành phố sẵn sàng tiếp nhận dự án từ Bộ Giao thông vận tải đúng quy trình thủ tục về pháp luật, kỹ thuật và khi đã đủ điều kiện khai thác và đảm bảo an toàn tuyệt đối theo quy định.

hanoimoi.com.vn
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 22 đến 27-2)

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 22 đến 27-2)

(HNMO) - Lô vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên về đến Việt Nam; Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành, quận, huyện; Người dân Thủ đô chung tay tiêu thụ nông sản vùng dịch; Giá xăng dầu tăng từ 710-803 đồng/lít; Trẻ mầm non, học sinh phổ thông đi học trở lại từ ngày 2-3; Thế giới ghi nhận hơn 114 triệu ca mắc Covid-19... là những thông tin được nhiều bạn đọc quan tâm trong tuần qua.

hanoimoi.com.vn
Chung tay vì một Hà Nội Xanh

Chung tay vì một Hà Nội Xanh

(HNM) - Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và thực hiện mục tiêu năm 2021 trồng được hơn 300.000 cây các loại của thành phố Hà Nội, những ngày này không khí trồng cây rộn ràng trên khắp các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Các sở, ngành, địa phương, các đoàn thể và người dân Thủ đô đã và đang chung tay vì một Thủ đô Hà Nội xanh, sạch, đẹp, bốn mùa nở hoa.

hanoimoi.com.vn
Đường sắt đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu vận hành đúng hẹn

Đường sắt đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu vận hành đúng hẹn

(HNM) - Quyết tâm vượt qua những trở ngại, các cấp, ngành thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực phấn đấu không để các tuyến đường sắt đô thị (metro) trễ hẹn. Mục tiêu là tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên chạy thử trên toàn tuyến vào cuối năm 2021, khai thác thương mại vào năm 2022.

hanoimoi.com.vn
Hà Nội đang kiểm soát tốt dịch Covid-19

Hà Nội đang kiểm soát tốt dịch Covid-19

(HNMO) - Ngày 3-2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và nhiều đại diện của các bộ, ngành, chuyên gia đều đánh giá, thời điểm này, dù Hà Nội là ổ dịch nhưng đang kiểm soát tốt, thực hiện bài bản, đúng chiến lược về phòng, chống dịch Covid-19.

hanoimoi.com.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW
Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Báo điện tử VOV bị Ddos liên quan đến các bài viết về bà Nguyễn Phương Hằng?

2 Nguy cơ có thật việc virus nguy hiểm thoát ra từ phòng thí nghiệm

3 Apple đã tạo ra chiếc điện thoại Android tệ nhất năm 2021

4 Một thập kỷ “tiến hoá” đáng kinh ngạc của đường sắt cao tốc Trung Quốc

5 Trực tiếp Việt Nam-UAE mấy giờ ngày 15/6?

Điểm tin tuần