Đồng chí Vũ Oanh nói về vai trò, đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Vũ Oanh nói về vai trò, đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trả lời phỏng vấn về vai trò, đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương.Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trả lời phỏng vấn về vai trò, đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương.Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vũ Oanh đã trả lời phỏng vấn về vai trò, đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương trong việc tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 100-CT/TW (khoán 100) năm 1981 và sự thay đổi mang lại cũng như tiền đề quan trọng để dẫn đến Nghị quyết số 10-NQ/TW (khoán 10) được Bộ Chính trị ban hành năm 1988 sau Đại hội Đảng VI - Đại hội đổi mới của đất nước.Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trong những năm đầu của thập kỷ 80, kinh tế nước ta lúc đó có những giảm sút nghiêm trọng, trước hết do cơ chế, chính sách trong các ngành: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và các ngành kinh tế khác, sức sản xuất bị kìm hãm, kém phát triển, phân phối, lưu thông trì trệ. Báo cáo của Ban Quản lý hợp tác xã trung ương, Bộ Nông nghiệp ngày 18/12/1980 đã chỉ rõ những nhược điểm của khoán việc: "Hình thức khoán việc…nhìn chung không phù hợp với trình độ tổ chức, quản lý và điều kiện sản xuất của đa số hợp tác xã ở nước ta hiện nay. Hình thức khoán việc còn nhiều nhược điểm không những khó làm nên 70% hợp tác thuộc loại trung bình và yếu kém chưa làm được tốt hoặc không làm được mà còn làm cho người lao động ít quan tâm đến sản phẩm cuối cùng họ làm ra, chỉ lo chạy theo công điểm, không đảm bảo qui trình kĩ thuật, tình trạng dong công phóng điểm, không tiết kiệm chi phí sản xuất diễn ra khá phổ biến".Thu hoạch lúa chiêm tại HTX Phù Chính, Vĩnh Phúc năm 1968Tuy nhiên, để chỉ ra được những mặt hạn chế và thừa nhận những bất cập trong cơ chế, chính sách trong cả một giai đoạn dài là không hề đơn giản. Ban Bí thư đã phải tổ chức một hội nghị do đồng chí Lê Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì. Dự thảo Chỉ thị 100 đã được chắt lọc từ những kết quả nghiên cứu thực tiễn ở nhiều nơi, báo cáo kết quả thành công từ các địa phương và lấy ý kiến dân chủ của bà con xã viên. Việc ban hành Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13-1-1981, về cải tiến công tác khoán, mở rộng "khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động" trong hợp tác xã nông nghiệp là bước đột phá đầu tiên về đổi mới cơ chế quản lý, kế hoạch hóa và hạch toán kinh tế trong nông nghiệp, chuẩn bị cho các bước tiếp theo để hình thành hệ thống quản lý nông nghiệp mới, làm biến đổi sâu sắc sản xuất nông nghiệp. Xét về mặt cơ chế quản lý kinh tế, 5 nguyên tắc khoán 100 đã phá vỡ cơ chế tập trung quan liêu trong sản xuất nông nghiệp, nhất là sử dụng có hiệu quả tư liệu sản xuất, ruộng đất; quản lý, điều hành tốt lao động làm cho mọi người gắn bó với kết quả cuối cùng; thực hiện phân phối sản phẩm, phân phối theo lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước - tập thể - người lao động; hợp tác xã thực hiện nguyên tắc "tự nguyện, cùng có lợi, quản lý dân chủ".Vụ mùa tại HTX Cao Phong, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú năm 1985Điều quan trọng hơn cả là khi Chỉ thị 100 ban hành, nông nghiệp như được cởi trói, bước đầu khơi dậy tinh thần làm chủ, phấn khởi của người lao động, tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp phát triển và các địa phương, các cấp và nhân dân nhiệt liệt tán thành. Nhìn chung, năng suất lúa sau khi thực hiện khoán sản phẩm ở các hợp tác xã đều tăng lên, nơi tăng ít khoảng 4-5%, tăng vừa từ 15-20%, cá biệt có nơi tăng 50%.Cánh đồng mẫu lớn tại Thừa Thiên Huế vụ Hè - Thu năm 2019Để cụ thể hóa và hoàn thiện các hình thức, mô hình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế - cơ chế khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, Ban Bí thư đã ban hành một số các chỉ thị như: Chỉ thị số 19 về hoàn thành điều chỉnh ruộng đất, đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh Nam Bộ, hay các chỉ thị: 29, 35, 50, 56, 65 và 67 về nông, lâm, ngư nghiệp - nhằm cụ thể hóa những quan điểm của Đảng về cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thôn, về xây dựng cơ cấu kinh tế mới và đổi cơ chế quản lý mới trong nông nghiệp. Đồng thời, hệ thống các chỉ thị này của Ban Bí thư không chỉ góp phần thúc đẩy và hoàn thiện quản lý trong nông nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp phát triển mà còn tạo tiền đề và tạo đà cho năm 1988 Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 10. Trong quá trình này Ban Kinh tế Trung ương đóng vai trò hết sức quan trọng và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử.Từ Chỉ thị số 100-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị là một quá trình đấu tranh vô cùng gian nan, quyết liệt giữa tư tưởng bảo thủ trì trệ, giáo điều với tư duy đổi mới sáng tạo; trên chặng đường đi đến thành công gặp phải không biết bao nhiêu lực cản nhưng ý chí và sức mạnh của tư tưởng đổi mới đã thắng lợi. Có thể nói Chỉ thị 100 đã tạo nên thành công cho quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trong nông nghiệp, là tiền để tạo niềm tin, động lực cho tiến trình đổi mới thành công cơ chế quản lý kinh tế đất nước sau này.Phải khẳng định trong suốt 75 năm qua, Đảng ta đã vận dụng tư tưởng Bác Hồ, có tư duy đổi mới sáng tạo rất cao tại mỗi thời điểm lịch sử. Vai trò lãnh đạo của Đảng về đường lối, chiến lược phát triển kinh tế để bảo vệ chế độ, phát triển đất nước là không thể thay thế.Ban Kinh tế Trung ương với chức năng nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương Đảng đã tập hợp, phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân hoàn thành tốt trọng trách được giao, góp phần đưa kinh tế nước ta không ngừng phát triển lớn mạnh trong thời gian qua - Như Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng nói "Chưa bao giờ nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay".(Theo kinhtetrunguong.vn)

Trạm biến áp 500kV và đường dây :

Trạm biến áp 500kV và đường dây : "Tư nhân làm 8 tháng, EVN mất 4 năm"

Trao đổi bên lề Diễn đàn Cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020, sáng 22.7, lãnh đạo Trung Nam Group cho biết, hiện doanh nghiệp này đang có trạm biến áp 500kV và đường dây, nếu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm thì phải mất 4 năm, trong khi đó tư nhân làm chỉ mất 8 tháng.

laodong.vn
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ban Bí thư bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp kiêm Thư ký của ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

vietnamplus.vn
Bộ Chính trị sẽ có nghị quyết riêng phát triển Thanh Hóa

Bộ Chính trị sẽ có nghị quyết riêng phát triển Thanh Hóa

TTO - Ngày 2-3, Ban kinh tế Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", để trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành nghị quyết.

tuoitre.vn
Thời thế mới, các mô hình đặc khu sẽ thế nào?

Thời thế mới, các mô hình đặc khu sẽ thế nào?

Đây là vấn đề được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra trong bài phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương sáng ngày 17/1//2020 tại Hà Nội.

vietnamnet.vn
Tìm được mảnh đất làm công nghiệp ở trung du miền núi Bắc Bộ rất khó

Tìm được mảnh đất làm công nghiệp ở trung du miền núi Bắc Bộ rất khó

Tìm được mảnh đất làm công nghiệp ở Tây Bắc rất khó Trong vùng này tìm được một mảnh đất bằng đã khó nên để có vài trăm héc-ta đến vài ngàn héc-ta để phát triển công nghiệp quy mô lớn là vô cùng khó khăn.

tuoitre.vn
'Doanh nghiệp, doanh nhân phải có khát vọng ở vị trí số một'

'Doanh nghiệp, doanh nhân phải có khát vọng ở vị trí số một'

Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao sự phát triển khối kinh tế tư nhân. Ông cho rằng cần gỡ bỏ các rào cản hơn nữa khối này ngày càng lớn mạnh hơn.

news.zing.vn
Hà Giang xác định vợ ông Triệu Tài Vinh giấu diếm, làm ảnh hưởng đến uy tín của chồng - Tin tức 24h

Hà Giang xác định vợ ông Triệu Tài Vinh giấu diếm, làm ảnh hưởng đến uy tín của chồng - Tin tức 24h

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho biết quá trình thẩm tra, xác minh đã xác định bà Phạm Thị Hà vợ ông Triệu Tài Vinh sau khi biết con gái được nâng điểm thi đã không báo cáo tổ chức Đảng, để khi sự việc vỡ lở đã làm ảnh hưởng đến uy tín của chồng và cơ quan nơi mình công tác.-Tin tức trong ngày

24h.com.vn
‘Có ý kiến cho rằng Việt Nam làm tốt 0.4 đi đã, cớ gì vội làm 4.0’

‘Có ý kiến cho rằng Việt Nam làm tốt 0.4 đi đã, cớ gì vội làm 4.0’

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng vẫn còn những ý kiến tự ti, chưa dám đối diện với cách mạng công nghiệp 4.0.

news.zing.vn
Sẽ có 3 đô thị thông minh trong tương lai

Sẽ có 3 đô thị thông minh trong tương lai

TTO - Tại hội thảo “Xây dựng đô thị thông minh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia” diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Việt Nam sẽ có 3 đô thị thông minh trong tương lai.

congnghe.tuoitre.vn
Ông Triệu Tài Vinh trải lòng về thông tin “gia đình làm quan và tiêu cực thi“ - Tin tức 24h

Ông Triệu Tài Vinh trải lòng về thông tin “gia đình làm quan và tiêu cực thi“ - Tin tức 24h

Tại hội thảo sáng 25-9, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã trải lòng trước thông tin nóng trên facebook về gia đình làm quan và gian lận thi THPT năm 2018.-Tin tức trong ngày

24h.com.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
 

Góc nhìn VNREVIEW

Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 5 đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại

2 [The Verge] Đánh giá iPhone 12 Pro: Chiếc smartphone “đi trước thời đại”… quá xa!

3 'Tiệc trăng máu': phim remake hiếm hoi hay hơn cả bản Hàn Quốc nhờ dàn cast diễn xuất đỉnh cao

4 Tin bão số 9 mới nhất: Gió giật cấp 17, miền Trung sắp mưa rất to trên diện rộng

5 Xóa ngay 21 ứng dụng Android cả triệu lượt cài đặt này trước khi chúng ăn cắp thông tin của bạn

Điểm tin tuần