Lãi suất tiết kiệm ngân hàng ngày 18/1

Cập nhật thông tin về lãi suất ngân hàng nào cao nhất, gửi tiết kiệm ở đâu được nhiều người quan tâm khi mà có nhiều ngân hàng đưa ra mức lãi suất gửi tiết kiệm hấp dẫn, có nhiều kỳ hạn khác nhau, cùng Taimienphi.vn cập nhật bảng lãi suất của các ngân hàng ở Việt Nam như Vietcombank, Agribank, Techcombank, BIDV ... để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Các tin liên quan:

lãi suất ngân hàng

Lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng thay đổi theo từng tháng và lãi suất ngân hàng tháng 12 cũng không ngoại lệ, được điều chỉnh tặng nhẹ hơn so với các tháng trước. Cùng cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 12 để biết được lãi suất ngân hàng nào cao nhất vào tháng cuối cùng năm 2018.

Cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 12 mởi nhất tại đây ngày 18/1/2020

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm

Ngân hàngKỳ hạn gửi tiết kiệm
Không KHạn 01 tháng03 tháng06 tháng09 tháng12 tháng18 tháng24 tháng36 tháng
acbhttps://webgia.com5,00https://webgia.comxem tại webgia.com6,65https://webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com
Agribankhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com
Bắc ÁChi tiết tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com7,80xem tại webgia.com8,00https://webgia.com8,00
Bảo ViệtChi tiết tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com7,60xem tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com
BIDVChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com
Đông Áxem tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com7,20xem tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com
MaritimeBankxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com7,00xem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.com
MBBankChi tiết tại webgia.com4,805,00webgia.com6,40xem tại webgia.comwebgia.com7,60https://webgia.com
Nam Á Bankhttps://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com7,90
NCBwebgia.com5,00https://webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com7,98webgia.com8,20Chi tiết tại webgia.com
OCBChi tiết tại webgia.comwebgia.comwebgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com7,407,50xem tại webgia.comxem tại webgia.com
OceanBank0,50xem tại webgia.comxem tại webgia.com6,80webgia.com7,80https://webgia.com7,30webgia.com
SCB0,80xem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com7,70Chi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com
SHB0,50https://webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com7,40Chi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com
VIBhttps://webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com7,50webgia.comxem tại webgia.com
Vietcombankxem tại webgia.com4,30https://webgia.com5,305,306,80-https://webgia.comxem tại webgia.com
VietinBankChi tiết tại webgia.com4,30xem tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm

Ngân hàngKỳ hạn gửi tiết kiệm
Không KHạn 01 tháng03 tháng06 tháng09 tháng12 tháng18 tháng24 tháng36 tháng
acb-5,00https://webgia.com6,907,00xem tại webgia.comwebgia.com-Chi tiết tại webgia.com
AgribankChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com4,805,30webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com
Bắc Á0,80Chi tiết tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com8,10
Bảo Việtwebgia.comhttps://webgia.com5,007,40https://webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
BIDV0,10Chi tiết tại webgia.com4,80Chi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com6,80
Đông Á-Chi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.com7,40xem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com7,60
MaritimeBankhttps://webgia.comhttps://webgia.com5,00Chi tiết tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comwebgia.com7,807,80
MBBankhttps://webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com7,40https://webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com
Nam Á Bankhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com8,60
NCBhttps://webgia.com5,00Chi tiết tại webgia.com7,90https://webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comhttps://webgia.com
OCBChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com7,30https://webgia.com7,50xem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
OceanBankhttps://webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com7,80Chi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com
SCBChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com8,36xem tại webgia.com8,76Chi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com
SHBChi tiết tại webgia.com5,005,00Chi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.com7,40https://webgia.comwebgia.com
VIBhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com7,60
Vietcombankxem tại webgia.com4,30https://webgia.com5,30Chi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com6,80Chi tiết tại webgia.com
VietinBank0,4webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com77,1webgia.com

So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 01/2020, lãi cao nhất - Web giá

4.6 trên 334 đánh giá

Cập nhật lãi suất mới nhất ngày hôm nay trên trang VNReview.vn

Ý kiến của bạn Gửi
Các tin khác
a
Xem thêm

Góc nhìn VNREVIEW

Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Liệu Covid-19 có phải là vũ khí sinh học do Trung Quốc phát triển?

2 Xem cảnh hệ thống bắn drone của Israel xử lý một chiếc drone chỉ sau vài giây

3 Trung Quốc "in nhà" cho bệnh nhân nhiễm virus Corona

4 Bóc tách chiếc Tesla mới thấy Công nghệ điện tử của hãng xe Mỹ đi trước Toyota và Volkswagen khoảng 6 năm

5 Jaan Kross là ai?

Điểm tin tuần