Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/07

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/07

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.Tin doanh nghiệpPVT - Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí – Quý 2 doanh thu là 1.829,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 233,5 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 17,6% và 4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 13,6% lên 13,7% và biên lợi nhuận ròng tăng từ 11% lên 12,8%.Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, PVT ghi nhận doanh thu là 3.407,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 322,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 675,2 tỷ đồng và 95,4 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 74,6% kế hoạch lợi nhuận.VIP - Công ty cổ phần Vận tại Xăng dầu Vipco – Quý 2/2020 doanh thu là 124,2 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế là 68,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 3,5 tỷ đồng.Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 270,3 tỷ đồng, tăng trưởng 3,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế là 72,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 21,1 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 133,6% kế hoạch lợi nhuận.AGG - CTCP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia – Đã thông qua phương án phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, giá phát hành bằng mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 35 tháng, chia làm 2 đợt phát hành trong quý III, quý IV/2020.SFI - CTCP Đại lý vận tải Safi - Thông báo, đăng ký mua lại 1,48 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 05/8 đến 04/9 theo phương thức khớp lệnh/theo quy định của pháp luật.GDT – CTCP Chế biến gỗ Đức Thành - Ngày 27/7, HĐQT đã có nghị quyết thông qua thực hiện việc trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 8/2020.DGC - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2020 với doanh thu thuần hơn 1.575 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 269 tỷ đồng. Trong quý III/2020, DGC đặt mục tiêu 1.603 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.FCM - CTCP Khoáng sản Fecon - Ngày 06/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 ngày đăng ký cuối cùng là 07/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/9/2020.TLG - CTCP Tập đoàn Thiên Long - Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2020 với doanh thu hợp nhất giảm 33% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 645 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, giảm 76%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, TLG đạt doanh thu 1.113 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 17 tỷ đồng, giảm 91%.DTT - CTCP Kỹ nghệ Đô Thành - Ngày 30/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 31/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/8/2020.DPM - CTCP Đạm Phú Mỹ - Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/8/2020.Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đôngEMC - CTCP Cơ điện Thủ Đức - Ông Trần Ngọc Duật đã mua 697.552 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 2,7 triệu đơn vị, tương đương 17,6% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 24/7.DAG - Tập đoàn Nhựa Đông Á - Từ ngày 24/6 đến 21/7, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Hùng đã mua 2,7 triệu cổ phiếu trong số 4,5 triệu đơn vị qua phương thức khớp lệnh. Nguyên nhân không mua đủ lượng đăng ký do diễn biến thị trường chưa phù hợp với dự kiến cá nhân. Hiện ông Hùng nắm giữ 3,1 triệu cổ phiếu, tương đương 6% vốn.NTL - CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm - Bà Trần Thị Mừng đã mua 420.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 7,4 triệu cổ phiếu, tương đương 12,1% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 27/7.CTD - CTCP Xây dựng Coteccons - Từ ngày 26/6 đến 25/7, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Hà Tiểu Anh đã bán 193.250 cổ phiếu trong số 558.510 cổ phiếu đăng ký qua phương thức khớp lệnh. Nguyên nhân không bán đủ lượng đăng ký do nhu cầu tài chính cá nhân thay đổi. Bà Tiểu Anh hiện nắm giữ 425.260 cổ phiếu.KSH - CTCP Damac GLS - Ông Đoàn Văn Tuyến đã mua 850.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên gần 3,5 triệu đơn vị, tương đương 6% vốn. Ngày giao dịch và trở thành cổ đông lớn là 17/7.Giao dịch cổ phiếu của cổ đôngTHG - CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - CTCP Tư vấn Đầu tư Giao thông – Thủy lợi Tiền Giang đăng ký mua 150.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 3/8 đến 1/9. Trước giao dịch, CTCP Tư vấn Đầu tư Giao thông – Thủy lợi Tiền Giang không nắm giữ cổ phiếu THG. Cùng thời gian, ông Hiệp đăng ký bán 126.526 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 100.000 cổ phiếu, tương đương 0,8% vốn. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư Giao thông – Thủy lợi Tiền Giang là Phó Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.VCX - CTCP Xi măng Yên Bình - CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 29/7 đến 27/8. Trước giao dịch, CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc nắm giữ 15,7 triệu cổ phiếu, tương đương 59,2% vốn. Ông Mai Anh Tuấn, Phó Giám đốc CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc là Ủy viên HĐQT Xi măng Yên Bình.CCA - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Đông Đức đăng ký mua 600.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 30/7 đến 25/8. Trước giao dịch, ông Đức nắm giữ 5,4 triệu cổ phiếu, tương đương 39,5% vốn. Từ ngày 2/7 đến 23/7, ông Đức không mua cổ phiếu nào trong số 600.000 đơn vị đăng ký do không có giao dịch khớp lệnh.NKG - CTCP Thép Nam Kim - Ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu trong thời gian 31/7 đến 29/8. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu thành công, ông Quang có thể nâng sở hữu lên gần 23,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,64%.CRC - CTCP Create Capital Việt Nam - Ông Mai Anh Đức, con trai Chủ tịch HĐQT Mai Anh Tám đăng ký mua 500.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 3/8 đến 1/9. Sau giao dịch, ông Đức dự kiến nắm giữ 713.240 cổ phiếu, tương đương 1,4% vốn.Trần DũngTheo Báo dân sinh

Thành Đạt (DTD): Quý 2 lãi 100 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ

Thành Đạt (DTD): Quý 2 lãi 100 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ

Nhờ thu tiền cho thuê đất và chi phí quản lý tại KCN Đồng Văn 3 mà DTD báo lãi tăng cao trong quý 2⁄2020.

cafef.vn
An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang nỗ lực phục hồi ngành du lịch

An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang nỗ lực phục hồi ngành du lịch

(Tổ Quốc) - Các khu, điểm du lịch có chính sách miễn vé vào cổng, giảm giá dịch vụ trong một số thời điểm nhằm kích cầu du lịch; khuyến mãi cho du khách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch. Đồng thời, khuyến khích xây dựng các sản phẩm du lịch mới đưa vào phục vụ khách tham quan

toquoc.vn
Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ngay trong dịch Covid-19, Vinamilk chuẩn bị chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ngay trong dịch Covid-19, Vinamilk chuẩn bị chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm của Vinamilk đạt 5.861 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 55% kế hoạch năm.

cafef.vn
Lợi nhuận của Samsung Electro-Mechanics giảm tới 85% do COVID-19 | Doanh nghiệp | Vietnam+ (VietnamPlus)

Lợi nhuận của Samsung Electro-Mechanics giảm tới 85% do COVID-19 | Doanh nghiệp | Vietnam+ (VietnamPlus)

Lợi nhuận ròng của Samsung Electro-Mechanics trong quý 2 là gần 46 tỷ won (tương đương hơn 38 triệu USD), giảm 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

vietnamplus.vn
Thiên Long Group (TLG): Sau quý 1 lỗ, lợi nhuận quý 2 chỉ bằng 1⁄4 cùng kỳ

Thiên Long Group (TLG): Sau quý 1 lỗ, lợi nhuận quý 2 chỉ bằng 1⁄4 cùng kỳ

Dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Thiên Long Group, sau khi báo lỗ quý 1 sang quý 2 TLG đã có lãi 37 tỷ đồng.

cafef.vn
Lợi nhuận mảng thịt tươi sống sụt giảm mạnh, lãi quý 2 của Vissan chỉ bằng 2⁄3 cùng kỳ

Lợi nhuận mảng thịt tươi sống sụt giảm mạnh, lãi quý 2 của Vissan chỉ bằng 2⁄3 cùng kỳ

Trong quý 2 thực phẩm chế biến của Vissan là mặt hàng có doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

cafef.vn
Nhờ khoản lợi nhuận khác, CTIN (ICT) báo lãi quý 2 tăng 121% so với cùng kỳ

Nhờ khoản lợi nhuận khác, CTIN (ICT) báo lãi quý 2 tăng 121% so với cùng kỳ

Tính chung 6 tháng đầu năm, nhờ có lãi khác lớn nên LNST đạt 36 tỷ đồng gấp đôi kết quả đạt được cùng kỳ năm ngoái nhưng ICT mới chỉ hoàn thành được 36,5% mục tiêu về lợi nhuận cả năm.

cafef.vn
VIPCO (VIP): Quý 2 lãi 69 tỷ đồng – cao nhất trong lịch sử hoạt động

VIPCO (VIP): Quý 2 lãi 69 tỷ đồng – cao nhất trong lịch sử hoạt động

Nhờ giá vốn thấp và thu lãi thanh lý tàu Petrolimex 06 đã giúp VIPCO (VIP) báo lãi lớn trong quý 2 và nửa đầu năm 2020.

cafef.vn
Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): Quý 2 lãi 68 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ

Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): Quý 2 lãi 68 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) lãi ròng 91 tỷ đồng tương đương EPS đạt 6.505 đồng.

cafef.vn
Nhà Đà Nẵng (NDN): Quý 2 lãi 77 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ

Nhà Đà Nẵng (NDN): Quý 2 lãi 77 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ

Nhờ bước đầu ghi nhận doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B mà Nhà Đà Nẵng (NDN) có doanh thu cao gấp 10 lần cùng kỳ.

cafef.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
 

Góc nhìn VNREVIEW

Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 5 đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại

2 Từ việc cắt bỏ củ sạc nhanh lộ ra “bộ mặt thật” của Apple

3 [The Verge] Đánh giá iPhone 12 Pro: Chiếc smartphone “đi trước thời đại”… quá xa!

4 'Tiệc trăng máu': phim remake hiếm hoi hay hơn cả bản Hàn Quốc nhờ dàn cast diễn xuất đỉnh cao

5 5 điểm mới trên iPhone 12 mà điện thoại Android nên "vay mượn"

Điểm tin tuần