Mức hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2021

Mức hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2021

Căn cứ quy định tại Luật BHXH 2014 thì mức hưởng lương hưu với người lao động nghỉ hưu từ ngày 1-1-2021 sẽ có sự thay đổi.Căn cứ quy định tại Luật BHXH 2014 thì mức hưởng lương hưu đối với người lao động bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 1/1/2021 sẽ có sự thay đổi so với hiện nay.I. Đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc1. Đối với người lao động (NLĐ) bắt đầu nghỉ hưu trong khoản thời gian từ ngày 1-1-2021 đến hết 31-12-2021:Mức lương hưu hàng tháng của NLĐ được tính như sau:Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%)hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]Trong đó:(1) Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:**Đối với lao động nam:- Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu trong khoản thời gian từ 1-1-2021 đến hết 31-12-2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay là 18 năm);Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.- Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.**Đối với lao động nữ:- Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.- Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.**Trường hợp  NLĐ hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.(2) Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014, Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015 và Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH .2. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưuTrường hợp NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% (trên đây) thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.II. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện1. Mức lương hưu hàng thángMức lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021 được tính như sau:Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]Trong đó:(1) Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:**Đối với nam- Trường hợp nghỉ hưu từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2020 thì đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện hành là 18 năm); trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 01/01/2022, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.- Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ được tính thêm 2%;Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.**Đối với nữ- Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.- Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.(2) Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của NLĐ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ (xem chi tiết tại Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP)2. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưuGiống như trường hợp NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.(Theo NLĐ)

Đóng BHXH sao để được chăm sóc sức khỏe, lãnh lương hưu khi về già?

Đóng BHXH sao để được chăm sóc sức khỏe, lãnh lương hưu khi về già?

TTO - Đóng BHXH ra sao để được hưởng lương hưu? Mức hưởng lương hưu được tính thế nào? Lương hưu có được tính bù trượt giá, lạm phát? Chế độ chăm sóc y tế cho người hưởng lương hưu ra sao?...

tuoitre.vn
Đang tư vấn trực tuyến: Đóng BHXH sao để được chăm sóc sức khỏe, lãnh lương hưu khi về già?

Đang tư vấn trực tuyến: Đóng BHXH sao để được chăm sóc sức khỏe, lãnh lương hưu khi về già?

TTO - Đóng BHXH ra sao để được hưởng lương hưu? Mức hưởng lương hưu được tính thế nào? Lương hưu có được tính bù trượt giá, lạm phát? Chế độ chăm sóc y tế cho người hưởng lương hưu ra sao?...

tuoitre.vn
Tư vấn trực tuyến: Đóng BHXH sao để được chăm sóc sức khỏe, lãnh lương hưu khi về già?

Tư vấn trực tuyến: Đóng BHXH sao để được chăm sóc sức khỏe, lãnh lương hưu khi về già?

TTO - Đóng BHXH ra sao để được hưởng lương hưu? Mức hưởng lương hưu được tính thế nào? Lương hưu có được tính bù trượt giá, lạm phát? Chế độ chăm sóc y tế cho người hưởng lương hưu ra sao?...

tuoitre.vn
Bắc Giang: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng 1 kỳ

Bắc Giang: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng 1 kỳ

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 tại Bắc Giang sẽ được thực hiện vào cùng một kỳ chi trả đối với các địa bàn có nguy cơ cao phải thực hiện cách ly/ giãn cách xã hội.

tienphong.vn
BHXH quận Cầu Giấy (Hà Nội): Trả lương hưu, trợ cấp qua ATM đạt 43%

BHXH quận Cầu Giấy (Hà Nội): Trả lương hưu, trợ cấp qua ATM đạt 43%

Theo thống kê của BHXH quận Cầu Giấy (Hà Nội), đến nay, quận Cầu Giấy đã có 12.962 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản ATM (bằng 43%), trong khi đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 có 18.690 người (đạt 62%).

tienphong.vn
Mức bình quân tiền lương tháng khi tính lương hưu

Mức bình quân tiền lương tháng khi tính lương hưu

Khi tính hưởng chế độ BHXH, tiền lương đã đóng BHXH đều được điều chỉnh mức đóng theo chính sách về tiền lương cơ sở...

vietnamnet.vn
Có được đóng thêm BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu tối đa?

Có được đóng thêm BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu tối đa?

Không có quy định đóng BHXH tự nguyện một lần để tăng tỷ lệ lương hưu tối đa 75%.

vietnamnet.vn
Chưa tăng lương để chia sẻ với xã hội

Chưa tăng lương để chia sẻ với xã hội

TTO - COVID-19 đã làm tổng thu ngân sách giảm, hụt thu khoảng 163.000 tỉ đồng. Vì thế việc chưa tăng lương cho công chức, viên chức, người hưởng lương từ ngân sách là sự chia sẻ của khu vực nhà nước với các khu vực khác đang gặp rất nhiều khó khăn.

tuoitre.vn
Thủ tướng đề nghị chưa tăng lương cơ sở và lương hưu từ 1/7

Thủ tướng đề nghị chưa tăng lương cơ sở và lương hưu từ 1/7

Đề nghị QH xem xét, cân nhắc trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7.

giadinhvietnam.com
Cách tính lương hưu và tiền trợ cấp cho người nghỉ hưu trước tuổi

Cách tính lương hưu và tiền trợ cấp cho người nghỉ hưu trước tuổi

Tiền lương khi nghỉ hưu luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều lao động, đặc biệt là những lao động có ý định nghỉ hưu trước tuổi. Vậy cách tính lương hưu và tiền trợ cấp cho người nghỉ hưu trước tuổi sẽ như thế nào?

vietnamnet.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW
Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Cập nhật vụ việc Vinfast cáo buộc khách hàng thông tin sai sự thật về chất lượng xe: Khách hàng thông báo đã mời được luật sư

2 Chùm ảnh chưa từng được công bố về nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau 36 năm sự cố

3 Bản cập nhật Mozilla Firefox khiến nhiều người muốn từ bỏ Google Chrome

4 Vì sao nhiều người lại chuyển từ Android sang iOS mà không phải ngược lại?

5 Xiaomi và Nike, 2 thương hiệu - 2 cách hành xử

Điểm tin tuần