Những quy định mới về thuế ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ hôm nay

Những quy định mới về thuế ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ hôm nay

Kinhtedothi - Hôm nay (5/12), Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 chính thức có hiệu lực. Trước nhiều tranh luận, thắc mắc về những chính sách thuế mới, Bộ Tài chính cho biết sẽ sớm ban hành thông tư hướng dẫn.Kinh tếTài chính - Chứng khoánNông thôn mớiHàng ViệtThị trườngTrương HuyềnKinhtedothi - Hôm nay (5/12), Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 chính thức có hiệu lực. Trước nhiều tranh luận, thắc mắc về những chính sách thuế mới, Bộ Tài chính cho biết sẽ sớm ban hành thông tư hướng dẫn.Tin liên quanNghị định 126/2020/NĐ-CP cụ thể hoá một số điều của Luật Quản lý thuế (ngoại trừ nội dung về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng hoá đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hoá đơn, hải quan) gồm 9 chương, 44 điều. Một số điểm mới, như:1. Về việc khai thuế GTGT đối với doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh giữa tổ chức và cá nhânTại điểm c khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126 quy định: Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân thì cá nhân không trực tiếp khai thuế. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế của tổ chức mà không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh, đồng thời khai thay và nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân hợp tác kinh doanh. Trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế, mà cá nhân có ngành nghề đang hoạt động cùng với ngành nghề hợp tác kinh doanh với tổ chức thì tổ chức và cá nhân tự thực hiện khai thuế tương ứng với kết quả thực tế hợp tác kinh doanh theo quy định.2. Về khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoánTại điểm d khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126 quy định: Tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán; cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn; cá nhân góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán. Thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay được thực hiện khi cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng vốn, rút vốn. Cụ thể như sau: Đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán cùng loại…Như vậy, Nghị định số 126 quy định chỉ thay đổi chủ thể khai, và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn). Thay vì cá nhân tự khai thì quy định tổ chức có trách nhiệm khai thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán, cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn.3. Về tạm nộp thuế TNDN 3 quýLuật Quản lý thuế số 38 có quy định đối với thuế TNDN, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp theo quý và quyết toán thuế theo năm.Nghị định số 126 sửa đổi quy định về nghĩa vụ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý, cụ thể tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126 quy định: Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.4. Về phân bổ nghĩa vụ thuế đối với trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính nhưng có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chínhKhoản 3 Điều 42 Luật quản lý thuế số 38 quy định: Người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở. Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.Để đảm bảo cơ sở cho việc thực hiện phân bổ nghĩa vụ thuế theo quy định tại khoản 3 Điêu 42 Luật Quản lý thuế số 38, Nghị định số 126 quy định về khai thuế trong trường hợp này như sau: Người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu NSNN (Khoản 2 Điều 11). Tuy nhiên, Nghị định số 126 có quy định nội dung khai thuế này sẽ được thực hiện cho năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo kể từ khi Luật quản lý thuế số 38 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực thi hành (khoản 3 Điều 43).5. Về trách nhiệm của ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của người nộp thuế (NNT) và khấu trừ nộp thay nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Việt NamLuật Quản lý thuế số 38 (khoản 2, khoản 3 Điều 27) có quy định về trách nhiệm của NTHM, trong việc cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản và khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam.Căn cứ theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126 (Khoản 2, Khoản 3 Điều 30) có quy định: Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế... Khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam...Về quy định này, Tổng cục Thuế cho biết, việc cung cấp thông tin không gây ảnh hưởng cho khách hàng, hay lo ngại làm khó cho ngân hàng. Vì Tổng cục Thuế có thông tư hướng dẫn theo cơ sở dữ liệu cho ngân hàng, đồng thời hoàn toàn bảo mật thông tin NNT và chịu trách nhiệm trước pháp luật.Việc yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng chủ yếu nhằm quản lý các giao dịch qua mạng từ Facebook, Google, Youtube không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân trong nước...TAG:quy định mới về thuếNghị định 126/2020/NĐ-CPLuật Quản lý thuếTổng cục ThuếTin khác

Thuế cổ tức bằng cổ phiếu: Nhà đầu tư thiệt, công ty chứng khoán rối việc

Thuế cổ tức bằng cổ phiếu: Nhà đầu tư thiệt, công ty chứng khoán rối việc

Để nhận được cổ tức bằng cổ phiếu thì nhà đầu tư đã bị trừ thẳng vào giá đối với khối lượng cổ phiếu đang sở hữu ở ngày chốt quyền, khi bán đi lại trả hai lần thuế và phí giao dịch

vneconomy.vn
Thu được hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế từ Google, Facebook, Netflix

Thu được hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế từ Google, Facebook, Netflix

Thông tin tại phiên họp báo Chính phủ tối 2/12, đại diện Bộ Tài chính ước tính số thuế thu được từ Googe, Facebook và Netflix là hàng nghìn tỷ đồng.

vietnamplus.vn
Ngành Thuế nắm dữ liệu khách hàng từ ngân hàng, liệu có an toàn?

Ngành Thuế nắm dữ liệu khách hàng từ ngân hàng, liệu có an toàn?

Theo cơ quan thuế , việc các ngân hàng phải cung cấp tài khoản ngân hàng thực hiện theo luật, ngành Thuế chỉ hướng dẫn và thực hiện các giải pháp thu, chống trốn thuế. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cho biết, trước mắt chỉ yêu cầu cung cấp định danh các tài khoản và chỉ yêu cầu nội dung trong trường hợp đặc biệt...

laodong.vn
Nghị định 126/2020/NĐ-CP: Minh bạch hơn trong việc kê khai, quản lý thuế

Nghị định 126/2020/NĐ-CP: Minh bạch hơn trong việc kê khai, quản lý thuế

Kinhtedothi - Ngày 5/12, Nghị định 126/2020/NĐ-CP (Nghị định 126) quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế bắt đầu có hiệu lực. Từ khi Nghị định 126 được Bộ Tài chính trình và Chính phủ ban hành đã gây nhiều băn khoăn cho các tài xế xe công nghệ.

kinhtedothi.vn
Buộc ngân hàng cung cấp tài khoản để thu thuế: Tổng cục thuế nói gì?

Buộc ngân hàng cung cấp tài khoản để thu thuế: Tổng cục thuế nói gì?

Cơ quan thuế sẽ yêu cầu cung cấp tài khoản đối với vụ việc, đối tượng cụ thể theo trình tự, không yêu cầu ngân hàng cung cấp toàn bộ tài khoản cũng như số dư thanh toán của tất cả khách hàng

vneconomy.vn
Từ 5/12, Grab phải hạch toán doanh thu, nộp 10% thuế GTGT thay tài xế

Từ 5/12, Grab phải hạch toán doanh thu, nộp 10% thuế GTGT thay tài xế

TPO - Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, với quy định mới tại Nghị định 126, từ 5/12, các doanh nghiệp vận tải công nghệ Grab, Bee, Gojek sẽ phải hạch toán toàn bộ doanh thu, nộp 10% thuế giá trị gia tăng thay tài xế.

tienphong.vn
Tổng cục Thuế phản hồi về việc tính tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng cục Thuế phản hồi về việc tính tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian gần đây, báo chí có phản ảnh về nội dung liên quan đến các quy định về kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

kinhtedothi.vn
Nhiều người bất ngờ bị truy thu thuế thu nhập cá nhân nhiều năm

Nhiều người bất ngờ bị truy thu thuế thu nhập cá nhân nhiều năm

TPO - Theo Tổng cục Thuế, Luật quản lý Thuế quy định người nộp thuế tự khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp người nộp thuế khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp bị phát hiện, ngoài việc bị xử phạt nộp đủ tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp còn bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định.

tienphong.vn
Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

vinanet.vn
Thu trăm tỷ tại thị trường Việt Nam, Netflix nói tuân thủ các luật pháp hiện hành

Thu trăm tỷ tại thị trường Việt Nam, Netflix nói tuân thủ các luật pháp hiện hành

Kinhtedothi- Liên quan đến thông tin dịch vụ truyền hình trả tiền Netflix tới đây sẽ phải đặt văn phòng tại Việt Nam, cung cấp dữ liệu để cơ quan thuế có cơ sở quản lý, thu thuế theo quy định, Netflix đã có phản hồi chính thức.

kinhtedothi.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW
Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Giấc mơ Bitcoin đã chết

2 Phim 'Cậu Vàng' thất bại có phải do lỗi của chú chó thuộc giống Shiba Inu?

3 'Lừa đểu gặp lừa đảo': Xem để biết Thái Lan làm phim hài hay đến mức nào

4 Hai máy giặt lồng ngang “đấu súng”: truyền động trực tiếp hay dây curoa sẽ thắng thế?

5 Kim cương có còn là vật liệu cứng nhất thế giới?

Điểm tin tuần