Tam quốc diễn nghĩa: Nếu Lã Bố không hủy hôn ước, Tào Tháo chưa chắc đã chiếm được ưu thế

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu Lã Bố không hủy hôn ước, Tào Tháo chưa chắc đã chiếm được ưu thế

Lã Bố đồng ý gả cho Viên Diệu, con trai Viên Thuật, nhưng bị cha con Trần Khuê và Trần Đăng thuyết phục, nên đã trở mặt với Viên Thuật, đem con gái về. Khiến liên minh quân sự của họ Viên và Lã bị tan vỡ.Lã Bố đồng ý gả cho Viên Diệu, con trai Viên Thuật, nhưng bị cha con Trần Khuê và Trần Đăng thuyết phục, nên đã trở mặt với Viên Thuật, đem con gái về. Khiến liên minh quân sự của họ Viên và Lã bị tan vỡ. Lã Bố hay còn gọi là Lữ Bố (160 - 199) tự Phụng Tiên, người đất Cửu Nguyên, huyện Ngũ Nguyên thuộc Tinh châu (nay là thành phố Bao Đầu, Nội Mông Cổ) là một danh tướng thời Tam quốc. Người đời biết đến Lã Bố chủ yếu qua tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Ông được đánh giá là một trong số những vị tướng dũng mãnh nhất trong lịch sử Trung Hoa.Lã Bố.Lã Bố sống trong một thời đại loạn ly, chiến tranh, cướp bóc liên miên, hoàng triều đổ nát, giặc cướp nổi lên như ong. Ông sớm có dịp được thi thố tài nghệ của mình. Trong suốt những năm rong ruổi chiến trận, Lã Bố từng theo hầu dưới trướng nhiều người như Đinh Nguyên, Đổng Trác, Viên Thuật…Trên chiến trường, Lã Bố trong tay cầm cây Phương Thiên Họa Kích, cưỡi ngựa Xích Thố, tung hoành giữa chốn ba quân như chỗ không người, khiến cho kẻ địch chỉ nghe tên mà khiếp vía.Tuy nhiên, khi Trường An bị quân Lương Châu tấn công, Lã Bố phải dẫn thuộc hạ đi lưu lạc, nương nhờ nhiều thế lực, và dần dần củng cố lại lực lượng.Huỷ bỏ hôn ước, một quyết định sai lầmNăm 194, Đào Khiêm mất, Từ châu rơi vào cuộc tranh chấp giữa Lưu Bị và Lã Bố (chiếm ưu thế trước Lưu Bị). Quân phiệt Tào Tháo trở thành thừa tướng triều đình, nắm giữ Hán Hiến Đế. Tào Tháo cũng thèm muốn Từ châu, nhưng còn ngại thế lực của Lã Bố.Tào Tháo.Năm 197, Viên Thuật tự xưng là hoàng đế ở Thọ Xuân, sai Khâm sai Hàn Dận đến Hạ Bì (trị sở Từ châu) đề nghị việc kết thông gia với Lã Bố. Lã Bố bằng lòng giao con gái cho Hàn Dận mang về Thọ Xuân cho con trai Viên Thuật.Cha con Trần Khuê và Trần Đăng ở Hạ Bì vốn ngả theo Tào Tháo, nên sợ hai họ Viên, Lã thông gia thì sẽ mạnh lên (có hại cho Tào Tháo), nên vội đến can Lã Bố không nên kết thân với Viên Thuật vì Thuật xưng đế là trái đạo, ngược lại Trần Khuê khuyên Lã Bố hợp tác với Tào Tháo. Lã Bố nghe có lý, bèn mang quân đuổi theo cướp con gái trở về Hạ Bì, bắt Hàn Dận đóng gông sai người giải đến Hứa Xương nộp cho Tào Tháo và tuyên bố bỏ hôn ước với Viên Thuật.Viên Thuật.Tào Tháo sai Vương Tắc mang chiếu thư của Hiến Đế và ấn tín đến trao cho Lã Bố. Lã Bố rất mừng, sai Trần Đăng mang biểu chương tạ ơn vua Hiến Đế và gửi lễ vật đáp lại Tào Tháo. Trần Đăng đã nhận lời làm tay trong cho Tào Tháo, khuyên Tào Tháo nên sớm trừ khử Lã Bố. Tào Tháo phong chức cho Trần Đăng làm Thái thú Quảng Lăng, đồng thời Trần Khuê cũng được phong thưởng.Lã Bố thấy cha con ông được phong rất tức giận, nhưng Trần Đăng lựa lời nói với Lã Bố rằng:Tào công coi tướng quân như con chim ưng, nói rằng phải bỏ đói thì mới dùng được.Lã Bố nghe nói Tào Tháo coi mình như chim ưng thì rất vừa lòng, không giận Trần Đăng nữa.Viên Thuật thấy Lã Bố trở mặt rất tức giận, sai Trương Huân, Kiều Nhuy liên hợp với Dương Phụng và Hàn Tiêm cất 7 đạo quân đi đánh Từ châu. Khiến cho Lã Bố phải hòa Tào đuổi Viên, sau đó lại hòa Viên đuổi Tào và cuối cùng bị mất mạng trong tay Tào Tháo.Nhiều ý kiến cho rằng nếu Lã Bố không nghe cha con Trần Khuê và Trần Đăng hủy hôn. Thì ông đã có được một liên minh quân sự lớn mạnh, và sẽ dễ dàng tiêu diệt được Lưu Bị, cũng như sẽ không bị Tào Tháo diệt về sau.Video: Lã Bố hủy hôn.Quốc Tiệp

Tam quốc diễn nghĩa: Tướng Tào Ngụy duy nhất từng suýt đánh bại Triệu Tử Long

Tam quốc diễn nghĩa: Tướng Tào Ngụy duy nhất từng suýt đánh bại Triệu Tử Long

Trong suốt cuộc đời xông pha trận mạc, Thường Sơn Triệu Tử Long là viên võ tướng có võ nghệ cao cường trải qua trăm trận không thua một ai, thế nhưng Triệu Vân cũng có lần gặp phải đối thủ thật sự.

nguoiduatin.vn
Tam quốc diễn nghĩa: Tướng Tào Ngụy duy nhất từng xuýt đánh bại Triệu Tử Long

Tam quốc diễn nghĩa: Tướng Tào Ngụy duy nhất từng xuýt đánh bại Triệu Tử Long

Trong suốt cuộc đời xông pha trận mạc, Thường Sơn Triệu Tử Long là viên võ tướng có võ nghệ cao cường trải qua trăm trận không thua một ai, thế nhưng Triệu Vân cũng có lần gặp phải đối thủ thật sự.

nguoiduatin.vn
Ngày cưới mẹ chồng tương lai giật mic xin hủy hôn, tôi cay mắt mang ơn bà một đời

Ngày cưới mẹ chồng tương lai giật mic xin hủy hôn, tôi cay mắt mang ơn bà một đời

Mẹ tôi thường nói tôi tu 3 kiếp mới được làm con dâu của mẹ chồng nhưng có lẽ kiếp trước tôi tu chưa đủ nên cuối cùng vẫn chỉ là người dưng. - Emdep.vn

emdep.vn
6 luật bất thành văn trong trận chiến thời Xuân Thu-Chiến Quốc: Không có chỗ cho tiểu nhân

6 luật bất thành văn trong trận chiến thời Xuân Thu-Chiến Quốc: Không có chỗ cho tiểu nhân

Trong suy nghĩ của nhiều người, chiến tranh là một hoạt động bạo lực chỉ bao gồm giết chóc và đổ máu. Tuy nhiên chiến tranh không chỉ có như vậy...

soha.vn
Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo, một con người khác ít người biết đến

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo, một con người khác ít người biết đến

Không chỉ là đệ nhất gian hùng kim cổ có một, Tào Tháo từng là thần tử năng nổ tích cực, bảo vệ người ngay, ngăn cản kẻ xấu.

nguoiduatin.vn
Tam quốc diễn nghĩa: Có thể bạn chưa biết trước khi thành kẻ thù Tào Tháo và Viên Thiệu từng là bạn

Tam quốc diễn nghĩa: Có thể bạn chưa biết trước khi thành kẻ thù Tào Tháo và Viên Thiệu từng là bạn

Sau khi Đổng Trác bị tiêu diệt Viên Thiệu và Tào Tháo là hai thế lực quân sự mạnh nhất thời kì Tiền Tam quốc, hai thế lực này luôn tìm mọi cách để tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng ít ai biết rằng Tào Tháo và Viên Thiệu từng là bạn từ thuở nhỏ.

nguoiduatin.vn
Lý do Gia Cát Lượng không sợ bỏ mạng khi dùng kế 'thuyền cỏ mượn tên' trước quân Tào Tháo?

Lý do Gia Cát Lượng không sợ bỏ mạng khi dùng kế 'thuyền cỏ mượn tên' trước quân Tào Tháo?

Nếu Tào Tháo dùng cung tên có mồi lửa tấn công thuyền của Gia Cát Lượng trong điển tích "thuyền cỏ mượn tên" thì Gia Cát Lượng có thể phải bỏ mạng.

soha.vn
Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc dũng tướng Hạ Hầu Đôn bị thương, nuốt trọn con ngươi

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc dũng tướng Hạ Hầu Đôn bị thương, nuốt trọn con ngươi

Hạ Hầu Đôn (? –220), tự là Nguyên Nhượng là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là anh họ của Hạ Hầu Uyên và cũng là một trong những tướng trung thành với Tào Tháo, góp công trong những trận đánh với Lưu Bị, Tôn Quyền, Lã Bố.

nguoiduatin.vn
Thanh niên bị hủy luôn lễ dạm ngõ vì hồn nhiên mang hoa cúc đến chúc mẹ vợ tương lai mau khỏi ốm

Thanh niên bị hủy luôn lễ dạm ngõ vì hồn nhiên mang hoa cúc đến chúc mẹ vợ tương lai mau khỏi ốm

Theo đuổi bạn gái từ thời đi học cho đến khi cả hai trưởng thành, tưởng rằng sắp được về chung một nhà thì anh chàng nọ lại rơi vào hoàn cảnh bị nhà vợ từ hôn. Lí do đằng sau khiến ai nấy "dở khóc dở cười".

thegioitre.vn
Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Gia Cát Lượng mới là người có công lớn nhất trong đại chiến Xích Bích chứ không phải Chu Du?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Gia Cát Lượng mới là người có công lớn nhất trong đại chiến Xích Bích chứ không phải Chu Du?

Đại chiến Xích Bích là một trận chiến quan trọng thay đổi vận mệnh lịch sử Tam Quốc, chia bố cục thiên hạ thành ba phần, tạo ra thế chân vạc kinh điển.

24h.com.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
 

Góc nhìn VNREVIEW

Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Đề nghị chấm dứt hát karaoke bằng loa kéo

2 Sony ra mắt TV OLED 4K nhỏ nhất ở thị trường Việt Nam

3 Một loạt website phim lậu bị chặn: Chỉ mới giải quyết được phần ngọn?

4 Đọ camera Lumia 1020 - iPhone 11 Pro: "Cựu vương" nhiếp ảnh di động 7 năm trước có giữ được phong độ?

5 5 linh kiện dễ "ra đi" nhất trong máy tính

Điểm tin tuần