Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn của nền kinh tế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn của nền kinh tế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Ngày 29-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, những vấn đề tồn đọng, những khó khăn, vướng mắc, nội dung cấp bách cần giải quyết của Bộ và ngành Tài chính.Trang chủ › Kinh tế › Tài chínhTheo Nguyễn Đức/Chinhphu.vndientu@hanoimoi.com.vnĐánh giá tác giả:Tăng kích thước font chữGiảm kích thước font chữIn bài viếtGửi bài viếtADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng khả quan trong năm 2021Fitch Ratings nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên tích cựcChỉ số giá tiêu dùng tháng 2-2021 tăng 1,52%: Chủ động kiểm soát lạm phátNgày 29-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, những vấn đề tồn đọng, những khó khăn, vướng mắc, nội dung cấp bách cần giải quyết của Bộ và ngành Tài chính.Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGPTham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.Tại cuộc họp, Bộ Tài chính đã báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; một số vướng mắc, hạn chế, khó khăn, thách thức; trên cơ sở đó kiến nghị những nhiệm vụ cần triển khai ngay và những giải pháp trọng tâm trong trung, dài hạn; trong đó tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội (KTXH); điều hành dự toán ngân sách Nhà nước 2021, xây dựng dự toán năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) 3 năm 2022-2024; xây dựng kế hoạch tài chính - NSNN 5 năm 2021-2025; kế hoạch bố trí nguồn cho cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27 của Trung ương; xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng và tăng cường phối hợp công tác với các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN.Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2021, theo phân công, Bộ phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 40 đề án (1 Luật, 15 Nghị định, 8 Quyết định, 16 đề án khác). Đến cuối tháng 4-2021, Bộ đã trình 9 đề án (3 Nghị định, 1 Quyết định và 5 đề án khác). Nhiều văn bản mới ban hành đã tập trung tháo gỡ một số điểm nghẽn của nền kinh tế, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần giúp nhân dân giảm bớt khó khăn do đại dịch Covid-19 và thiên tai, dịch bệnh. Bộ sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật, trong đó có cơ chế quản lý giá một số hàng hóa, dịch vụ cụ thể.Bộ Tài chính cũng đang tập trung xây dựng một số đề án lớn về tài chính - NSNN để góp phần khơi thông, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển để trình Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, trong đó có Đề án Đổi mới cơ chế phân cấp NSNN để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động của ngân sách địa phương.Trên cơ sở gợi ý, định hướng của Thủ tướng Chính phủ, các ý kiến tại cuộc họp đã tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, nêu rõ quan điểm, mạnh dạn trình bày những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, khắc phục để phát huy hơn nữa vai trò của tài chính - NSNN trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước. Trong đó, cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ để phục vụ tốt hơn việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao; đổi mới cơ chế phân cấp, tiết kiệm chi, bảo đảm cân đối NSNN và dành nguồn lực với trình tự ưu tiên hợp lý cho đầu tư phát triển, cho con người, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, củng cố quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thuế, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, quy định pháp luật về tài chính - NSNN và có những cơ chế, chính sách, giải pháp hiệu quả, mang tính căn cơ cả trước mắt và lâu dài, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững  theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu thực tiễnẢnh: VGPKết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản đồng ý nội dung báo cáo, kiến nghị của Bộ Tài chính và ý kiến của các đại biểu dự họp; đánh giá cao những kết quả, thành tích của Bộ Tài chính và ngành tài chính trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước và củng cố, nâng cao tiềm lực, uy tín, vị thế của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới, hội nhập và phát triển.Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ nêu một số định hướng chủ đạo và những vấn đề trọng tâm mang tính gợi mở về tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận và thực tiễn đổi mới cơ chế, chính sách về tài chính - NSNN. Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Tài chính và ngành tài chính phải kế thừa truyền thống tốt đẹp hơn 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được của những nhiệm kỳ trước với tinh thần năm nay phát triển tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước, lấy khí thế đó để thúc đẩy, động viên toàn ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.Ngành tài chính phải tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng chính sách trên tinh thần khơi thông, huy động và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực, cả nội lực và ngoại lực, thúc đẩy giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực mạnh mẽ phát triển đất nước cả trước mắt và trong trung, dài hạn. Công tác tham mưu thiết kế chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, phải công khai, minh bạch, hài hòa, hợp lý, ổn định và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Phải bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn để điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách. “Cái gì thấy đúng thì làm, không đúng thì phải sửa”, Thủ tướng nhấn mạnh việc mạnh dạn điều chỉnh, hoàn thiện chính sách khi có điểm bất cập, không phù hợp.Việc thiết kế, xây dựng cơ chế, chính sách phải tham khảo ý kiến các đối tượng bị tác động và dự báo, đánh giá đầy đủ những tác động, ảnh hưởng. Chỉ có làm được như vậy thì “chính sách mới đi vào cuộc sống, mới sống được lâu dài”. Vì vậy, cần tập trung đầu tư hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thu chi NSNN bằng công nghệ số và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn quốc gia, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, ổn định hệ thống, nhất là trong công tác quản lý thuế, hải quan, kho bạc nhà nước.Bộ Tài chính cần tập trung hơn cho công tác quản lý nhà nước, nhất là xây dựng chiến lược, kế hoạch, thể chế, cơ chế, chính sách, phân cấp quản lý, thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát và việc cơ cấu lại, đổi mới tổ chức bộ máy cũng cần tập trung theo hướng này. “Thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí tập trung cho công tác rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp, phát huy hơn nữa vai trò của tài chính - NSNN phục vụ phát triển đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ lưu ý Bộ Tài chính phải cương quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “chống lobby chính sách”, chống lợi ích nhóm. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Kết luận 39, 74 của Bộ Chính trị. Phát huy tối đa yếu tố con người, coi đây là yếu tố mang tính quyết định, yếu tố quan trọng nhất; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung.Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính-NSNN gắn với tăng cường phân cấp, phân quyền và kiểm tra, giám sát thực hiệnẢnh: VGPVề các vấn đề cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải nghiên cứu, thiết kế chính sách để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực trên tinh thần phát huy tối đa sự sáng tạo, tự lực, tự cường của các cấp, các ngành. Dứt khoát xóa bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp, xóa bỏ cơ chế xin - cho để mọi cơ quan, đơn vị, địa phương phải tự lực, tự cường phấn đấu với tinh thần cao nhất, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, biến cái không quan trọng thành cái quan trọng mới là quan trọng”, bảo đảm công bằng, hợp lý, hài hòa lợi ích các bên và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN và tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền, Thủ tướng Chính phủ lưu ý phải thiết kế công cụ, cơ chế phù hợp, hiệu quả trong kiểm tra, giám sát công tác quản lý thu, chi NSNN theo tinh thần đề cao trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị và nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới cách làm; rà soát và điều chỉnh lại việc thu thuế hiệu quả hơn; chi ngân sách phải tiết kiệm, hiệu quả, đúng hướng và đẩy mạnh xã hội hóa một cách phù hợp đối với cả các lĩnh vực chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển; trong đó cần tổng kết mô hình một số nơi đã làm tốt về xã hội hóa, giảm gánh nặng chi thường xuyên để nhân rộng.Bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí ưu tiên nguồn lực đầu tư, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy phát triển KTXH.Cần sớm rà soát, hoàn thiện các chính sách thuế phù hợp với tình hình thực tế của đất nước và kinh nghiệm quốc tế, bảo đảm lợi ích quốc gia, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu việc xây dựng luật về đăng ký và quản lý tài sản; đẩy nhanh chuyển đổi số, số hóa công tác quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước. Thiết kế công cụ quản lý, kiểm soát nợ công một cách phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, phải bảo đảm sự hài hoà giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng, phù hợp với hoàn cảnh đất nước trong bối cảnh hiện nay.Về bố trí kinh phí cho các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng nhấn mạnh, phải làm sao có hiệu quả, rõ ràng, minh bạch, theo hướng khuyến khích tự lực, vươn lên thoát nghèo.Về phân cấp quản lý NSNN, cần nghiên cứu, có cơ chế phù hợp, hiệu quả để phát huy vai trò chủ đạo của Trung ương nhưng tạo sự linh hoạt, sáng tạo, có trách nhiệm của địa phương, cân đối được thu chi ngân sách. Cần tập trung cho chi đầu tư phát triển nhiều hơn và giảm chi thường xuyên, Thủ tướng nhấn mạnh, còn nhiều dư địa cho tiết kiệm chi và cần đặt mục tiêu tiết kiệm chi cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong xây dựng và thực hiện dự toán NSNN.Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực tài chính - NSNN; chuẩn bị phương án bố trí nguồn để thực hiện kế hoạch cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27 của Trung ương; tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển thị trường chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ tài chính và các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của Bộ.Đối với các kiến nghị của Bộ Tài chính, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết từng vấn đề theo lộ trình cụ thể gắn với trách nhiệm của các Bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định sẽ tập trung quán triệt, thực hiện trong Bộ và toàn ngành Tài chính những định hướng, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới và phát triển, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn của nền kinh tế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực Đóng Tự trình chiếu Dừng trình chiếuTừ khóa:tháo gỡ điểm nghẽn của nền kinh tế sử dụng hiệu quả các nguồn lực kinh tế Việt Nam

Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội

Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội

(HNMO) - Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 29-4, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

hanoimoi.com.vn
Tâm sự của những chiến sĩ mũ nồi xanh chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan | VOV.VN

Tâm sự của những chiến sĩ mũ nồi xanh chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan | VOV.VN

VOV.VN - Cuộc giao lưu là những phút trải lòng của những chiến sĩ mũ nồi xanh lần đầu tiên lên đường làm nhiệm vụ ở Nam Sudan.

vov.vn
Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường thu hút đầu tư

Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường thu hút đầu tư

(HNM) - Thành phố Hồ Chí Minh xác định năm 2021 là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư. Phát huy những mặt đã làm được trong thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút nguồn vốn, giữ chân các nhà đầu tư.

hanoimoi.com.vn
Sửa đổi Luật SHTT: Giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tế

Sửa đổi Luật SHTT: Giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tế

Lần sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam không chỉ nhằm đáp ứng những cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà còn giải quyết những vấn đề thực tiễn trong xác lập, khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

khoahocphattrien.vn
Không cho phép ''ngả nghiêng, dao động''!

Không cho phép ''ngả nghiêng, dao động''!

(HNM) - Cán bộ, đảng viên phải vững vàng trong mọi chức trách, nhiệm vụ, điều kiện và hoàn cảnh công tác, đưa cơ quan, đơn vị và đất nước hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục tiến lên.

hanoimoi.com.vn
Nhiều nhiệm vụ KH&CN quốc gia chậm tiến độ do Covid-19

Nhiều nhiệm vụ KH&CN quốc gia chậm tiến độ do Covid-19

Hai văn phòng quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Bộ KH&CN cho biết, một mặt dịch Covid-19 làm chậm tiến độ nhiều nhiệm vụ nhưng mặt khác, nó lại thúc việc ứng dụng công nghệ thông tin ở các văn phòng này.

khoahocphattrien.vn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị thu phí tự động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị thu phí tự động

Sáng 25-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý bất cập ở các dự án BOT giao thông, trong đó có việc thu phí không dừng.

hanoimoi.com.vn
Hai huyện, thành phố của tỉnh Phú Thọ cán mốc nông thôn mới

Hai huyện, thành phố của tỉnh Phú Thọ cán mốc nông thôn mới

Kinhtedothi - Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và thành phố Việt Trì, Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

kinhtedothi.vn
Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị trong chậm giải ngân vốn đầu tư công

Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị trong chậm giải ngân vốn đầu tư công

(HNM) - Chiều 21-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của UBND thành phố về kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đã làm việc tại quận Hà Đông.

hanoimoi.com.vn
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh.

hanoimoi.com.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW
Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Giới khoa học sốc lần đầu chứng kiến tinh tinh dàn trận tiêu diệt khỉ đột

2 Thói khoe mẽ trên mạng xã hội làm khổ “ông ngoại”, “chú em”…

3 Muốn biết iPad thay thế được laptop không, tôi đã trả 1.000 USD 'học phí'

4 CPU Loongson của Trung Quốc mạnh đến đâu?

5 Hai kỳ Thế vận hội Tokyo đã phơi bày sự thụt lùi của công nghệ Nhật Bản

Điểm tin tuần