Tin tưởng, kỳ vọng vào kỳ tích mới của đất nước

Tin tưởng, kỳ vọng vào kỳ tích mới của đất nước

(HNMO) - Bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 26-1, các đại biểu tham dự Đại hội đánh giá cao những thành tựu mà đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; tin tưởng, kỳ vọng vào những kỳ tích mới của đất nước.(HNMO) - Bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 26-1, các đại biểu tham dự Đại hội đã đánh giá cao những thành tựu mà đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Các đại biểu cũng tin tưởng, kỳ vọng vào những kỳ tích mới của đất nước.Đại biểu Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai:Hiểu rõ thách thức, nắm chắc thời cơBáo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày tại phiên khai mạc rất cô đọng và súc tích. Báo cáo rất thực tiễn, có tính khái quát cao những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua và trong 35 năm đổi mới của đất nước. Đặc biệt, với 5 lĩnh vực được đúc rút ra bài học kinh nghiệm đều được các đại biểu tham dự Đại hội đánh giá cao.6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp được đề ra trong Báo cáo đều rất căn cơ, trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; chỉ rõ việc phải đổi mới để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ tới. Đây chính là điều mà nhân dân rất phấn khởi và tin tưởng vào thành công của kỳ Đại hội lần này. Báo cáo cũng đã nhận diện những khó khăn, thách thức đang hiện hữu và được dự đoán trong tương lai. Khi nắm chắc thời cơ và thách thức trong mỗi giai đoạn, chúng ta sẽ đưa ra được những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để không bị bất ngờ trước mọi tình huống.Chúng tôi tin tưởng, với sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và chu đáo, Đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp. Với sự thống nhất, đoàn kết và trách nhiệm, các đại biểu sẽ lựa chọn Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước đủ sức, đủ tầm, đủ tài để lãnh đạo đất nước ta ngày một phát triển.Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa:Đất nước sẽ lập nên những kỳ tích mớiTôi rất tâm đắc với 5 quan điểm chỉ đạo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược. Tôi tin tưởng và kỳ vọng với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, với sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam sẽ là một nước phát triển theo hướng hiện đại. Đặc biệt, tôi có niềm tin vững chắc vào việc chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đó, đưa đất nước ta lên bước phát triển mới, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói là "lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển đất nước”. Để Đại hội thành công, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm, đóng góp vào việc xây dựng văn kiện. Điều quan trọng là chúng ta đưa ra giải pháp để thực hiện thắng lợi những mục tiêu được đặt ra trong nhiệm kỳ này; đó là vấn đề về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, mở rộng dân chủ, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó là mở rộng quan hệ quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế và hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng… Đó là những công việc đặc biệt quan trọng để chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ mới. Đại biểu Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương:Giữ vững an ninh, trật tự - Điểm nổi bật của cả nhiệm kỳTôi đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lực lượng bảo vệ an ninh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Việc bảo đảm an ninh, an toàn không chỉ ở Hà Nội, ở khu vực diễn ra Đại hội mà từng xã, phường, thị trấn, khu phố, làng bản đều rất an toàn, người dân được sống trong môi trường bình yên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự không chỉ là điểm nổi bật, mà còn đóng góp không nhỏ cho tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Tôi cũng đánh giá cao văn kiện Đại hội được chuẩn bị rất công phu, ấn tượng, bao quát được tất cả các mảng kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, mở rộng đối ngoại nhằm nâng cao vị thế đất nước... Đây là cơ sở rất quan trọng để đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới. Đại biểu Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long:Cán bộ là cái gốc của sự phát triểnVề văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi quan tâm nhất đến công tác cán bộ và đánh giá cao việc văn kiện đã xác định cán bộ là công tác then chốt trong sự phát triển. Việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ là nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.Công việc muốn tốt hơn, thông suốt hơn thì từng cán bộ phải tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ. Các đơn vị, tổ chức phải rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ kế cận thường xuyên để có hướng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ cán bộ, không để xảy ra vi phạm. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu cán bộ từng cấp, bảo đảm đúng quy trình, quy định, trình độ, năng lực chuyên môn công tác.Tôi cũng đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm bảo vệ sự bình yên của đất nước. Lực lượng Công an đã chủ động, nghiêm túc trong đấu tranh, truy quét các loại tội phạm, làm giảm tỷ lệ phạm tội. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị của đất nước luôn được bảo đảm, người dân được sống trong bình yên.Đại biểu Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Kỳ vọng xây dựng đất nước hùng cườngTôi đặc biệt quan tâm và đánh giá cao khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, lấy dân tộc, nhân dân làm điểm nhấn được thể hiện trong các văn kiện trình Đại hội XIII. Các văn kiện đều thể hiện khát vọng vươn lên, tinh thần, lòng tự tôn dân tộc nhằm phát huy mọi tiềm năng để xây dựng đất nước.Đặc biệt, văn kiện trình Đại hội cũng rất quan tâm đến công tác xây dựng nông thôn, coi trọng nông dân, nông nghiệp. Đây cũng là điểm mà Đoàn đại biểu Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm nhằm áp dụng vào thực tiễn để xây dựng, phát triển địa phương mình ngày càng giàu mạnh. Đại biểu Đỗ Việt Anh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình:Cần gỡ “nút thắt” về năng lực cạnh tranhBáo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta. Báo cáo đã đánh giá hết sức tổng hợp, khái quát kết quả Đảng ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục và đặc biệt là xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Tôi mong muốn, trong giai đoạn tới, Đảng ta sẽ ban hành những chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục tập trung đầu tư các nguồn lực cho kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy để giảm áp lực đường bộ, nhưng quan trọng hơn nữa là giảm chi phí logistics, qua đó tăng khả năng cạnh tranh cấp quốc gia đối với các nước.

Dịch COVID-19: Đông Nam Á ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới

Dịch COVID-19: Đông Nam Á ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới

Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Philippines đều ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới COVID-19, trong số đó có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng và các ca nhập cảnh.

vietnamplus.vn
Lịch sử 12 kỳ Đại hội của Đảng

Lịch sử 12 kỳ Đại hội của Đảng

(HNMO) - Sáng 25-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Thủ đô Hà Nội. 12 kỳ Đại hội trước đó, mỗi kỳ là một mốc lịch sử quan trọng, ghi nhận và đánh dấu những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

hanoimoi.com.vn
Thêm 2 ca mắc Covid-19 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thêm 2 ca mắc Covid-19 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất

(HNMO) - Tính từ 18h ngày 25-1 đến 18h ngày 26-1, nước ta ghi nhận 2 ca mắc mới, đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại thành phố Hồ Chí Minh.

hanoimoi.com.vn
Người có phổi kém rất dễ gặp phải 3 vấn đề bất thường khi ngủ, nếu không có thì xin chúc mừng bạn

Người có phổi kém rất dễ gặp phải 3 vấn đề bất thường khi ngủ, nếu không có thì xin chúc mừng bạn

Mong rằng bạn sẽ không gặp phải những vấn đề bất thường dưới đây trong khi ngủ vì nó đều là các dấu hiệu nhận biết tình trạng phổi đang gặp vấn đề.

kenh14.vn
Vì sao mưa và đất ướt lại có mùi thơm?

Vì sao mưa và đất ướt lại có mùi thơm?

Mọi thứ đều có mùi. Mỗi ngày, chúng ta được bao quanh bởi hàng trăm mùi hương. Mùi của cả mưa và đất ẩm ướt có thể mang lại cảm giác thích thú không thể chối từ.

giadinhvietnam.com
MSB và TIKI hợp tác phát triển dịch vụ tài chính – ngân hàng

MSB và TIKI hợp tác phát triển dịch vụ tài chính – ngân hàng

Ngày 25/01/2020, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Công ty CP Tiki (TIKI) với vai trò là đơn vị đầu tiên cung cấp hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng.

giadinhvietnam.com
Ra mắt Toyota Lào Cai

Ra mắt Toyota Lào Cai

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới Đại lý/Chi nhánh đại lý và Trạm dịch vụ ủy quyền tại khu vực miền Bắc với việc ra mắt đại lý Toyota Lào Cai, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, cũng như tiếp tục mang tới những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tới khách hàng trên toàn quốc.

giadinhvietnam.com
Chiều 26/1, TP Hồ Chí Minh có 2 ca mắc mới là người nhập cảnh

Chiều 26/1, TP Hồ Chí Minh có 2 ca mắc mới là người nhập cảnh

GD&TĐ - Bản tin 18h ngày 26/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện có 1.551 bệnh nhân.

giaoducthoidai.vn
Dùng điện thoại phải tránh 2 thời điểm bức xạ tăng gấp 1000 lần kẻo ung thư não, mất mạng

Dùng điện thoại phải tránh 2 thời điểm bức xạ tăng gấp 1000 lần kẻo ung thư não, mất mạng

Có những thời điểm rất độc mà chúng ta không nên dùng điện thoại kẻo làm tổn hại đến tế bào trong cơ thể và sớm hay muộn cũng "giết chết" con người.

giaoducthoidai.vn
Người mẫu Việt được khen giống Chương Tử Di thời trẻ

Người mẫu Việt được khen giống Chương Tử Di thời trẻ

Người mẫu Nguyễn Minh Hà được truyền thông Trung Quốc đăng ảnh và nhận xét cô có khuôn mặt giống hệt Chương Tử Di thời trẻ.

nguoiduatin.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW
Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Cập nhật vụ việc Vinfast cáo buộc khách hàng thông tin sai sự thật về chất lượng xe: Khách hàng thông báo đã mời được luật sư

2 Bản cập nhật Mozilla Firefox khiến nhiều người muốn từ bỏ Google Chrome

3 Q. Phó TGĐ Kinh doanh VinFast: xe không có bất kỳ lỗi nghiêm trọng nào ảnh hưởng tới xe và sự an toàn của người ngồi trên xe

4 Tranh cãi về việc Vinfast "không nhượng bộ" khách hàng "tố" chất lượng xe Vinfast

5 Chùm ảnh chưa từng được công bố về nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau 36 năm sự cố

Điểm tin tuần