TLĐLĐVN nói về thẩm quyền đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng với ông Lê Vinh Danh

TLĐLĐVN nói về thẩm quyền đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng với ông Lê Vinh Danh

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hay, Tổng Liên đoàn rất thận trọng khi đình chỉ chức hiệu trưởng Trường ĐH Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh vì liên quan tới sinh mạng chính trị của con người.Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hay, Tổng Liên đoàn rất thận trọng khi đình chỉ chức hiệu trưởng Trường ĐH Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh vì liên quan tới sinh mạng chính trị của con người.Vụ việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng và đang xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014 – 2019 tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chia sẻ về vấn đề này.Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt NamChúng tôi rất thận trọng Phóng viên: Thưa ông, ông Lê Vinh Danh đã có đơn kiến nghị gửi nhiều cơ quan cho rằng Tổng LĐLĐ Việt Nam không có thẩm quyền tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014 – 2019, cũng như không có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh. Quan điểm của Tổng Liên đoàn về việc này như thế nào?Ông Ngọ Duy Hiểu: Trong vụ việc xem xét, xử lý kỷ luật các viên chức quản lý ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói riêng và các công việc khác nói chung, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, khách quan, chặt chẽ, theo thẩm quyền, tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Xử lý kỷ luật cán bộ ảnh hưởng đến uy tín tổ chức và cá nhân, liên quan tới sinh mạng chính trị của con người, nên chúng tôi càng phải thận trọng.Chúng tôi cũng đã nhận được văn bản của ông Lê Vinh Danh, trong đó ông Danh có nêu thẩm quyền xem xét kỷ luật ông phải thuộc về Chính phủ.Tổng LĐLĐ Việt Nam đã và đang nghiên cứu, áp dụng chính xác các quy định của Đảng, Luật Viên chức, các Nghị định liên quan để xử lý các viên chức quản lý vi phạm tại trường, trong đó có ông Lê Vinh Danh.Có ý kiến băn khoăn về việc Tổng Liên đoàn không áp dụng Luật Giáo dục ĐH sửa đổi, bổ sung năm 2018 để xử lý ông Lê Vinh Danh. Chúng tôi khẳng định: Chỉ có Luật Viên chức và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viên chức quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật và các hình thức kỷ luật đối với viên chức. Luật Giáo dục ĐH không quy định về xử lý kỷ luật viên chức.Tại điểm d, khoản 2, Điều 16 Luật Giáo dục ĐH (sửa đổi, bổ sung) về thẩm quyền Hội đồng trường của trường đại học công lập quy định “Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học”.Bãi nhiệm, miễn nhiệm không phải là hình thức kỷ luật viên chức. Trường hợp ông Lê Vinh Danh không phải là trường hợp xem xét bãi nhiệm, miễn nhiệm mà là xem xét, xử lý kỷ luật trên cơ sở quyết định xử lý kỷ luật của Đảng.Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh cũng được nghiên cứu, áp dụng theo quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác. Trong quá trình xem xét, xử lý, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có văn bản trao đổi, thống nhất với Bộ Nội vụ trong việc áp dụng pháp luật.Chúng tôi khẳng định, việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với các viên chức quản lý tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, khách quan, dân chủ, bám sát các nguyên tắc, quy định của Đảng.Khoảng một tuần nữa sẽ công khai kết luận xử lý các cá nhân Trường ĐH Tôn Đức ThắngPhóng viên: Thưa ông, đến nay việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh đã thực hiện đến khâu nào? Với những đóng góp của ông Lê Vinh Danh cho sự lớn mạnh của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, quá trình xem xét, xử lý kỷ luật của Tổng Liên đoàn có quan tâm, đánh giá đến yếu tố này không?Ông Ngọ Duy Hiểu: Tổng LĐLĐ Việt Nam vẫn đang tiếp tục thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật các viên chức quản lý của Trường ĐH Tôn Đức Thắng có sai phạm, trong đó có ông Lê Vinh Danh. Có thể không quá một tuần nữa, chúng tôi sẽ có kết quả xử lý đối với từng cá nhân vi phạm để công khai rộng rãi với dư luận.Chúng tôi trân trọng và ghi nhận những đóng góp của ông Lê Vinh Danh với tư cách là hiệu trưởng hơn 10 năm đối với sự lớn mạnh và đổi mới của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.Trong quá trình xem xét, xử lý kỷ luật, chúng tôi đánh giá đầy đủ, toàn diện, đúng mức những đóng góp của ông Lê Vinh Danh; đánh giá công bằng trong mối quan hệ biện chứng giữa thành tích, đóng góp và tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, nguyên nhân vi phạm, thái độ sau vi phạm và ý thức khắc phục hậu quả.Phóng viên: Theo ông, việc xử lý kỷ luật ông Lê Vinh Danh có ảnh hưởng đến sự phát triển của Trường ĐH Tôn Đức Thắng không? Thời gian tới, Tổng Liên đoàn sẽ có giải pháp gì để tiếp tục ổn định và phát triển Trường ĐH Tôn Đức Thắng?Ông Ngọ Duy Hiểu: Việc xem xét, xử lý kỷ luật ông Lê Vinh Danh là điều không ai mong muốn, nhưng trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ vi phạm của ông Lê Vinh Danh, đối chiếu với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ TP.HCM đã xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.Căn cứ vào Quyết định xử lý kỷ luật của Đảng, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét xử lý theo thẩm quyền. Việc xử lý ông Lê Vinh Danh và những cán bộ, giảng viên khác của trường chắc chắn tác động ít nhiều đến tâm tư, tình cảm của một bộ phận cán bộ, giảng viên, song Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cơ quan chức năng cùng đội ngũ giảng viên, sinh viên nhà trường quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục đưa Trường ĐH Tôn Đức Thắng phát triển trong thời gian tới.Tuyển sinh năm học 2020 được tiến hành trong bối cảnh đang xem xét, xử lý kỷ luật và tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng, nhưng vẫn tăng 11% so với năm 2019.Trong thời gian tới, sau khi hoàn thành việc xử lý kỷ luật, Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong toàn trường cụ thể như: Thành lập Hội đồng trường, kiện toàn Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định của Luật Giáo dục Đại học; hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, quản trị trường; tập trung khắc phục các sai phạm do cơ quan kiểm tra, kiểm toán chỉ ra; lãnh đạo để Hội đồng trường phát huy kết quả đạt được, tiếp tục hoàn thiện chiến lược và kế hoạch phát triển, đảm bảo Trường phát triển liên tục, lành mạnh và vững chắc trong những năm tới.Lê Huyền (thực hiện)

ĐH Tôn Đức Thắng nói gì về ứng viên GS bị loại vì công bố 77 bài/9 tháng

ĐH Tôn Đức Thắng nói gì về ứng viên GS bị loại vì công bố 77 bài/9 tháng

TS Lê Văn Út, Trưởng phòng Phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho rằng PGS Nguyễn Thời Trung có năng lực khoa học vượt rất xa so với quy định. Trong trường hợp này PGS Nguyễn Thời Trung nên được điểm cộng và vào nhóm

vietnamnet.vn
Ứng viên GS bị loại vì công bố 77 bài/9 tháng, các nhà khoa học nói gì?

Ứng viên GS bị loại vì công bố 77 bài/9 tháng, các nhà khoa học nói gì?

Một trong những lý do khiến PGS Nguyễn Thời Trung, Trường ĐH Tôn Đức Thắng bị Hội đồng GS ngành Cơ học loại khỏi danh sách xét GS năm 2020 là do số lượng bài báo khoa học công bố quá nhiều và tăng đột biến.

vietnamnet.vn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo vấn đề về Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo vấn đề về Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

vietnamnet.vn
Nhà khoa học có nhiều trích dẫn trên thế giới bị loại khỏi danh sách xét GS

Nhà khoa học có nhiều trích dẫn trên thế giới bị loại khỏi danh sách xét GS

Phó giáo sư (PGS) Nguyễn Thời Trung, Trường ĐH Tôn Đức Thắng bị loại khỏi danh sách xét giáo sư (GS) năm 2020 là do đâu?

vietnamnet.vn
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu kiện toàn bộ máy quản lý Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu kiện toàn bộ máy quản lý Trường ĐH Tôn Đức Thắng

TTO - Ngày 10-10, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có kết luận về Trường ĐH Tôn Đức Thắng sau cuộc họp tại trụ sở Chính phủ.

tuoitre.vn
Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Liên tục bất hợp tác, làm khó cơ quan chức năng

Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Liên tục bất hợp tác, làm khó cơ quan chức năng

Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã liên tục tỏ thái độ bất hợp tác, gây rất nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng.

vietnamnet.vn
Sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Để tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), phóng viên Báo Lao Động đã phỏng vấn ông Đặng Ngọc Tùng...

vietnamnet.vn
Trường Đại học Tôn Đức Thắng do tổ chức Công đoàn sáng lập

Trường Đại học Tôn Đức Thắng do tổ chức Công đoàn sáng lập

Ngay từ cơ sở vật chất ban đầu, trụ sở, đất đai... của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đều do Nhà nước, tổ chức Công đoàn đầu tư, chứ không hề có chuyện do các cá nhân đóng góp như trường dân lập khác.

vietnamnet.vn
Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Sai phạm đấu thầu, “chế” biên bản họp, thiếu minh bạch trong công bố thu nhập

Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Sai phạm đấu thầu, “chế” biên bản họp, thiếu minh bạch trong công bố thu nhập

Không chỉ từ chối Kiểm toán Nhà nước, không đồng ý để đoàn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục & Đào tạo làm việc; Đại học Tôn Đức...

vietnamnet.vn
Trường ĐH Tôn Đức Thắng lên tiếng về giảng viên bị bắt giữ

Trường ĐH Tôn Đức Thắng lên tiếng về giảng viên bị bắt giữ

Đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho hay đến nay chưa nhận được thông báo chính thức Công an tỉnh Đắk Lắk về việc bắt giữ ông Phạm Đình Quý, giảng viên Khoa Thể dục - Thể thao của trường.

vietnamnet.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW
Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Đây là 6 tập đoàn điện tử lớn nhất thế giới hiện nay

2 11 lý do vì sao nam giới không bao giờ chọn “gái ngoan”

3 10 bí ẩn lớn nhất trong lịch sử có thể không bao giờ được giải đáp

4 Vì sao quảng cáo 'nhà tôi ba đời nhận chữa' tràn lan trên YouTube?

5 Forex lừa đảo không?

Điểm tin tuần