Ứng Hòa tạo nền tảng bước vào giai đoạn mới

Ứng Hòa tạo nền tảng bước vào giai đoạn mới

(HNM) - Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa đã nỗ lực vượt qua mọi thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ huyện đề ra, tạo nền tảng đưa Ứng Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới.Trang chủ » Chính trịBạch Thanhdientu@hanoimoi.com.vnĐánh giá tác giả:Tăng kích thước font chữGiảm kích thước font chữIn bài viếtGửi bài viết''Nhịp cầu nhà nông'' tại huyện Ứng Hòa kết nối nông dân và nhà khoa họcỨng Hòa tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyệnĐảng bộ huyện Ứng Hòa: 100% chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở tổ chức thành công đại hội(HNM) - Đại hội đại biểu lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Ứng Hòa với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” diễn ra từ ngày 6 đến 7-8. Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa đã nỗ lực vượt qua mọi thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ huyện đề ra, tạo nền tảng đưa Ứng Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới.Huyện Ứng Hòa đang tập trung mọi nguồn lực để hướng tới giai đoạn phát triển mới.Nhiệm kỳ nhiều dấu ấnBí thư Huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Phi Thường cho biết, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa đã triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện đạt nhiều kết quả nổi bật: Kinh tế phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá; cơ cấu các ngành tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành Nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành Công nghiệp, Dịch vụ; thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 47 triệu đồng/người.Nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Ứng Hòa luôn coi trọng việc đánh giá và chuẩn hóa các khâu của công tác cán bộ gắn với thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát… Các chương trình, nghị quyết, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Đây là cơ sở để Ứng Hòa tạo ra những bước đột phá mang tính chiến lược trên nhiều lĩnh vực.Phát huy thế mạnh từ sản xuất nông nghiệp, làng nghề, Ứng Hòa đã vươn lên thành vùng nông nghiệp trọng điểm của Hà Nội. Năm 2020, sản xuất nông nghiệp đạt 4.423 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 6,05%/năm. Trong đó, trồng trọt chiếm 20,7%, chăn nuôi - thủy sản chiếm 79,3%, giá trị thực tế đạt 220 triệu đồng/ha canh tác/năm (năm 2015, giá trị đạt 68,1 triệu đồng/ha).Trong xây dựng nông thôn mới, Ứng Hòa đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn thông tin, với sự đồng thuận cao từ người dân tới các cấp chính quyền, đến nay, huyện đã có 24/28 xã đã đạt chuẩn, phấn đấu đến hết năm 2020 toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hạ tầng kỹ thuật khu vực nông thôn được chú trọng với hơn 2.126 tỷ đồng đầu tư cải tạo 96,9km đường giao thông, hệ thống thủy lợi, hệ thống điện, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn… Bên cạnh đó, giai đoạn 2015-2020, Ứng Hòa đã huy động nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hàng nghìn ngày công và 469,796 tỷ đồng để chung tay xây dựng nông thôn mới.Cùng với đó, Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số tuyến giao thông trọng điểm, tạo nền tảng giao thương, phát triển kinh tế. Mặt khác, Ứng Hòa tập trung phát triển cụm công nghiệp, làng nghề trên cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, huyện đã triển khai 144 dự án trọng điểm với mức đầu tư là 2.740,122 tỷ đồng.Cùng với việc tích cực thúc đẩy các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, Ứng Hòa đặc biệt quan tâm tới các chính sách bảo đảm an sinh xã hội với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người cao tuổi.Những thành tựu đạt được nhiệm kỳ qua là minh chứng khẳng định quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa, trong đó có việc đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn đúng, trúng và tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nhiều vấn đề lớn mang tính đột phá; đồng thời nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để có giải pháp khắc phục kịp thời.Tập trung nguồn lực phát triển toàn diệnTừ những nền tảng cơ bản đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Ứng Hòa sẽ khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững. Cụ thể, Đảng bộ huyện Ứng Hòa sẽ chủ động xây dựng chương trình hành động, các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.Theo đó, để trở thành trung tâm nông sản của Thủ đô, Ứng Hòa sẽ đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, hằng năm chuyển đổi từ 2,5 đến 3% diện tích đất trồng lúa sang các lĩnh vực sản xuất khác. Bên cạnh đó, huyện sẽ tạo điều kiện về cơ chế, chính sách nhằm thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả giá trị sản xuất trên héc ta canh tác, phấn đấu đến năm 2025 đạt 283 triệu đồng/ha. Đồng thời, mở rộng quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, vùng lúa chất lượng cao. Mặt khác, Ứng Hòa sẽ mở rộng vùng sản xuất rau an toàn công nghệ cao (với diện tích 170ha), cây ăn quả đặc sản gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường (với diện tích 600ha); mở rộng các vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với các hoạt động dịch vụ, du lịch và tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao tại các xã Hòa Lâm, Trầm Lộng, Trung Tú... Song song đó, huyện cũng sẽ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ; phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nghề nông, du lịch làng nghề.Về nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện Ứng Hòa, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Phi Thường cho biết, Ứng Hòa phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng: Kinh tế phát triển với tốc độ nhanh và bền vững cả về quy mô và tiềm lực; chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới không ngừng được nâng lên; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; an ninh - quốc phòng được tăng cường và giữ vững; đồng thời xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.Với quyết tâm cao, giải pháp mới, Ứng Hòa đặt mục tiêu phát triển toàn diện, trở thành vùng sản xuất trọng điểm, vùng nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao của Thủ đô.Những thành tựu nổi bật của huyện Ứng Hòa trong nhiệm kỳ 2015-2020- Tổng giá trị sản xuất đạt 12.399 tỷ đồng, vượt 1,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.- Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 7,72%.- Cơ cấu các ngành kinh tế năm 2020 là: Nông nghiệp 36,4%, giảm 4,3% so với năm 2015; công nghiệp - xây dựng 26,4%, giảm 1,6% so với năm 2015; thương mại - dịch vụ 37,2%, tăng 5,9% so với năm 2015.- Tổng thu ngân sách 5 năm đạt gần 1.382 tỷ đồng, tăng bình quân 19%/năm.- Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 47 triệu đồng/ người/năm.- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ 94,19%.- Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý trong ngày tại thị trấn đạt 100%, tại nông thôn đạt 97%.- 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn, 85,2% đạt trên chuẩn. 84,4% trường từ mầm non đến trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.- Xây, sửa 1.099 nhà cho gia đình chính sách, người có công và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 68,73 tỷ đồng.- Đến hết năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo.- Đã kết nạp được 1.165 đảng viên mới, vượt 6% chỉ tiêu đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ XXIII.Một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2020-2025- Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt: 17.831 tỷ đồng.- Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm: 7,54% trở lên, trong đó tốc độ tăng trưởng ngành: Nông nghiệp: 4,26%, công nghiệp - xây dựng: 6,8%, dịch vụ: 10,87%.- Cơ cấu kinh tế năm 2025: Nông nghiệp: 32,6%; công nghiệp - xây dựng: 28,1%; dịch vụ: 39,3%.- Thu nhập bình quân/người/năm: 65 triệu đồng trở lên.- Huy động vốn đầu tư toàn xã hội: 3.969 tỷ đồng.- Phấn đấu huyện đạt nông thôn mới, số xã đạt nông thôn mới nâng cao từ 6 xã trở lên.- Duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Tiêu chí quốc gia về y tế xã.- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia: 97%.- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt trên 75%.- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch: 100%.- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt: 100%.- Hằng năm kết nạp từ: 220 đảng viên mới trở lên.- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm từ 80% trở lên.- Hằng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20%. Không có tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở yếu kém.- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện hằng năm đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 20% đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Ứng Hòa tạo nền tảng bước vào giai đoạn mới Đóng Tự trình chiếu Dừng trình chiếuTừ khóa:Ứng Hòa đại hội đảng các cấp lần thứ XXIV

Xây dựng huyện Mê Linh phát triển nhanh, toàn diện

Xây dựng huyện Mê Linh phát triển nhanh, toàn diện

(HNM) - Sáng 5-8, Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Mê Linh chính thức khai mạc. Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra.

hanoimoi.com.vn
Phát triển quận Hai Bà Trưng bền vững

Phát triển quận Hai Bà Trưng bền vững

(HNM) - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXV, trong đó có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

hanoimoi.com.vn
Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2020-2025)

Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2020-2025)

Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tại Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ III (2020-2025) đã diễn ra ngày 24/7/2020.

khoahocphattrien.vn
Sơn Tây đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị

Sơn Tây đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị

(HNM) - Vượt qua khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đây là nền tảng để nhiệm kỳ 2020-2025, Sơn Tây tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thứ tự ưu tiên dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

hanoimoi.com.vn
Ba Vì thực hiện tốt các khâu đột phá

Ba Vì thực hiện tốt các khâu đột phá

(HNM) - Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ba Vì đã hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đây là nền tảng để Ba Vì thực hiện tốt các khâu đột phá, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới.

hanoimoi.com.vn
Nhiều kinh nghiệm rút ra qua đại hội điểm cấp trên cơ sở ở Đà Nẵng | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)

Nhiều kinh nghiệm rút ra qua đại hội điểm cấp trên cơ sở ở Đà Nẵng | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)

Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm và thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

vietnamplus.vn
Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 2025

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 2025

Chiều nay, 25/5/2020, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chọn chỉ đạo tổ chức điểm toàn diện theo quy trình bầu trực tiếp Bí th

laodongthudo.vn
Nhiệm kỳ nhiều thành tích đáng ghi nhận của  Đảng bộ phường Thịnh Quang

Nhiệm kỳ nhiều thành tích đáng ghi nhận của Đảng bộ phường Thịnh Quang

Trong 2 ngày 21 và 22/5, Đảng bộ phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Cường – Phó Bí thư Quận ủy; các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo đ

laodongthudo.vn
Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 2025

Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 2025

Ngày 16/5, Đảng bộ cơ quan Sở Giao thông vận tải Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Sở Giao thông vận tải Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần đánh giá việc thực hiện Nghị

laodongthudo.vn
Hôm nay, mùng 10-3 âm lịch, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra tại Đền Hùng

Hôm nay, mùng 10-3 âm lịch, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra tại Đền Hùng

Sáng nay 2-4 (mùng 10-3 âm lịch), tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài tổ chức trọng thể Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

hanoimoi.com.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
 

Góc nhìn VNREVIEW

Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Tại sao bạn luôn nghĩ mình đúng, kể cả khi bạn đang sai?

2 6 file và thư mục mặc định của Windows bạn đừng bao giờ đụng vào

3 Tesla trình làng công nghệ pin mới tăng khả năng tiếp nhận điện năng của xe điện lên gấp 500%

4 Jeff Bezos hoãn phóng tên lửa nhưng cư dân mạng không ngưng được cười vì một bức ảnh

5 Lời khuyên từ chuyên gia: Nên squat bao nhiêu lần, cách squat để có vòng 3 to và đầy đặn hơn

Điểm tin tuần