thumbnail - 10 năm phòng chống tham nhũng: 37 cán bộ diện trung ương quản lý bị xử lý hình sự là ai?
Lan đột biến
Hà Nội

10 năm phòng chống tham nhũng: 37 cán bộ diện trung ương quản lý bị xử lý hình sự là ai?

TTO - Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Chính trị (2012 - 2022) nêu rõ đã có 37 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý đã bị xử lý hình sự, trong đó từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay là 21 cán bộ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác