thumbnail - 10 quy định về tinh giản biên chế với công chức từ năm 2022
Lan đột biến
Hà Nội

10 quy định về tinh giản biên chế với công chức từ năm 2022

Ngày 28/7/2022, Bộ Nội vụ có Công văn 3538/BNV-TCBC về tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế.Theo đó, 10 quy định về tinh giản biên chế với công chức, viên chức năm 2022 cần lưu ý.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác