thumbnail - 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022
Tuấn Anh
Hà Nội

10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022

Bảng xếp hạng của Economist Intelligence Unit dựa trên những yếu tố gồm chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ tội phạm, ổn định chính trị, cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận không gian xanh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác