thumbnail - 1001 kiểu đám cưới Vbiz: Ngô Thanh Vân chỉ 50 khách mời, Tóc Tiên "kín như bưng" tới giờ G và hôn lễ quá đặc biệt của Hà Tăng
Thu Trang
Hà Nội

1001 kiểu đám cưới Vbiz: Ngô Thanh Vân chỉ 50 khách mời, Tóc Tiên "kín như bưng" tới giờ G và hôn lễ quá đặc biệt của Hà Tăng

Hà Tăng, Tóc Tiên, Đông Nhi và sắp tới là Ngô Thanh Vân, toàn là đám cưới sở hữu những điều đặc biệt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác