thumbnail - 14 cựu lãnh đạo VEAM ra toà
Thu Trang
Hà Nội

14 cựu lãnh đạo VEAM ra toà

Hai cựu tổng giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) cùng 12 người dưới quyền phải hầu tòa trong vụ án gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác