thumbnail - 1,5 triệu nhà đầu tư không chuyên tham gia thị trường chứng khoán
Lê Vũ Phong
Hà Nội

1,5 triệu nhà đầu tư không chuyên tham gia thị trường chứng khoán

Theo báo cáo của Uỷ ban Kinh tế, số lượng lớn các nhà đầu tư mới (khoảng 1,5 triệu) không chuyên tham gia thị trường chứng khoán.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác