thumbnail - 16 thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cùng lan tỏa để người dân nâng cao cảnh giác
Vũ Đức Hồng
Hà Nội

16 thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cùng lan tỏa để người dân nâng cao cảnh giác

Qua công tác đấu tranh, xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an thành phố Thanh Hoá cảnh báo và khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội… cụ thể như sau:

16 thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cùng lan tỏa để người dân nâng cao cảnh giác 


16 thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cùng lan tỏa để người dân nâng cao cảnh giác 

Nguồn: Công an Thanh hóa

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác