thumbnail - 2 công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi khủng
Duy Tân
Hà Nội

2 công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi khủng

Trong khi mảng thời trang ghi nhận lợi nhuận 6 tháng tăng 173%, mảng dịch vụ sân bay tăng gấp hơn 80 lần so với việc bị âm ở cùng kỳ 2021...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác