thumbnail - 2 phụ nữ đánh nhau, 1 người tử vong
Cường bếu
Hà Nội

2 phụ nữ đánh nhau, 1 người tử vong

Hai phụ nữ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, sau đó một người không may tử vong.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác