thumbnail - 200.000 chim dẽ vừa săn tôm vừa trốn cắt lớn
Charles Đệ tam
Hà Nội

200.000 chim dẽ vừa săn tôm vừa trốn cắt lớn

Đàn chim dẽ nghỉ chân kiếm ăn trong hành trình di cư về phía nam nhưng phải đối đầu với sinh vật nhanh nhất hành tinh - chim cắt lớn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác