thumbnail - 20.000 người diễu hành đón SEA Games 31
Minh DucTRan
Hà Nội

20.000 người diễu hành đón SEA Games 31

Thành phần đoàn diễu hành là sinh viên, đoàn viên Việt Nam và 11 nước Asean đi vòng quanh bờ hồ cổ động cho sự kiện thể thao Đông Nam Á tại Việt Nam.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác