thumbnail - 22 du khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Sẵn sàng đối chất giữa các bên để làm rõ vấn đề
Gia Loc
Hà Nội

22 du khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Sẵn sàng đối chất giữa các bên để làm rõ vấn đề

Theo chia sẻ của du khách (thành viên trong đoàn du khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng) cho biết, chúng tôi cũng muốn Công an vào cuộc và sẵn sàng đối chất với các bên để làm rõ vấn đề.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác