thumbnail - 3 trường đại học bách khoa tổ chức trao đổi sinh viên
Trường Sơn
Hà Nội

3 trường đại học bách khoa tổ chức trao đổi sinh viên

Sinh viên thuộc một trong các cơ sở đào tạo gồm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) được đăng ký tối đa 15 tín chỉ học tập tại trường còn lại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác