thumbnail - 3 trường hợp cần 'làm sạch' để cấp hộ chiếu vắc xin Covid-19
Quân Mạnh
Hà Nội

3 trường hợp cần 'làm sạch' để cấp hộ chiếu vắc xin Covid-19

Theo Bộ Y tế, đến ngày 11.5 hơn 10 triệu người VN đã có hộ chiếu vắc xin Covid-19.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác