thumbnail - 3 trường hợp thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ
Trường Sơn
Hà Nội

3 trường hợp thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) bổ sung quy định để rõ các tiêu chí, nguyên tắc thành lập cơ quan thanh tra tại tổng cục, cục thuộc bộ để kiểm soát chặt chẽ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác