thumbnail - 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản mang về gần 3,6 tỷ USD
Quân Mạnh
Hà Nội

4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản mang về gần 3,6 tỷ USD

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP), 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành thuỷ sản đạt gần 3,6 tỷ USD, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng giá trị xuất khẩu cá tra trong 4 tháng đã đạt được 60% mục tiêu kim ngạch của cả năm 2022…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác