thumbnail - 4 tháng Việt Nam đếm khách quốc tế vì rào cản visa
Viễn Đông
Hà Nội

4 tháng Việt Nam đếm khách quốc tế vì rào cản visa

Đối lập với sự bùng nổ của du lịch nội địa, du lịch inbound (đón khách quốc tế đến Việt Nam) vẫn chưa thực sự khởi sắc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác