thumbnail - 40/44 học sinh trong một lớp ở huyện miền núi đạt trên 9 điểm môn Văn
Duy Tân
Hà Nội

40/44 học sinh trong một lớp ở huyện miền núi đạt trên 9 điểm môn Văn

Cả lớp có 44 học sinh thì có đến 40 em đạt trên 9 điểm môn Văn. Điểm bình quân môn Văn lớp này cũng đạt 9.25 khiến khiến nhiều người "nể phục".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác