thumbnail - 45 cán bộ diện Trung ương quản lý được điều động từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay
Diệu Thúy
Hà Nội

45 cán bộ diện Trung ương quản lý được điều động từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã điều động 45 cán bộ diện Trung ương quản lý (trong đó có 34 Ủy viên Trung ương Đảng, cả chính thức và dự khuyết) giữ chức bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác