thumbnail - 45 công trình được giải Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2021
Quốc Cường
Hà Nội

45 công trình được giải Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2021

Các công trình được giải Vifotec 2021 có giá trị thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển về khoa học công nghệ. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác