thumbnail - 48 tiếng ở Amsterdam
Quân Mạnh
Hà Nội

48 tiếng ở Amsterdam

Nguyễn Mai Phương chia sẻ kinh nghiệm và kịch trình hai ngày tại thủ đô Amstedam, sau chuyến đi hồi cuối tháng 4. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác