thumbnail - 5 huyện ở Hà Nội được uỷ quyền lập đề án lên quận
Duy Tân
Hà Nội

5 huyện ở Hà Nội được uỷ quyền lập đề án lên quận

Theo quyết định vừa được công bố, thời hạn ủy quyền cho các huyện trên lập đề án lên quận từ nay đến hết 31/12/2025.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác