thumbnail - 5 nơi chưa gỡ bỏ rào cản về Covid-19
Quốc Cường
Hà Nội

5 nơi chưa gỡ bỏ rào cản về Covid-19

Một số điểm du lịch yêu thích của du khách Việt Nam trên thế giới vẫn chưa gỡ bỏ hết rào cản về Covid-19.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác