thumbnail - 5 tỉnh mới đạt 19% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công
Liên Hương
Hà Nội

5 tỉnh mới đạt 19% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 hơn 26.000 tỷ đồng cho 5 tỉnh nhưng các địa phương mới giải ngân được hơn 5.000 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác