thumbnail - 6 quan điểm và 6 kiến nghị của Hiệp hội về tự chủ đại học
Lan đột biến
Hà Nội

6 quan điểm và 6 kiến nghị của Hiệp hội về tự chủ đại học

GDVN- Theo Hiệp hội, cần phải có lộ trình thực hiện trao quyền tự chủ cho các trường đại học, không tiến hành ồ ạt, không chạy theo phong trào.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác