thumbnail - 6 tháng đầu năm 2022: PVFCCo giữ đà tăng trưởng tích cực
Diệu Thúy
Hà Nội

6 tháng đầu năm 2022: PVFCCo giữ đà tăng trưởng tích cực

Theo báo cáo tài chính bán niên 2022, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) giữ vững đà tăng trưởng tích cực trong hoạt động SXKD của mình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác