thumbnail - 63 địa phương ủng hộ chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng
Minh DucTRan
Hà Nội

63 địa phương ủng hộ chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - 63 địa phương ủng hộ chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó đã có 5 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương lập Ban Chỉ đạo. ]
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác