thumbnail - 7 cấp độ tự do tài chính
Liên Hương
Hà Nội

7 cấp độ tự do tài chính

Người tiên phong trào lưu FIRE đưa ra mô hình 7 cấp độ tự do tài chính từ rõ ràng, tự túc tiền bạc đến mức của cải dồi dào. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác