thumbnail - 7 giám khảo của Bình chọn lãnh đạo công nghệ trẻ 2022
Lê Vũ Phong
Hà Nội

7 giám khảo của Bình chọn lãnh đạo công nghệ trẻ 2022

CEO Microsoft Việt Nam, CTO FPT, MoMo, nhà sáng lập GotIt, đồng sáng lập KardiaChain... sẽ chấm điểm và phỏng vấn các lãnh đạo công nghệ trẻ. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác