thumbnail - 7 tháng, cả nước giải ngân trên 34%, nhiều cơ quan “dậm chân tại chỗ”
Trường Sơn
Hà Nội

7 tháng, cả nước giải ngân trên 34%, nhiều cơ quan “dậm chân tại chỗ”

Tính hết tháng 7, còn trên 56.000 tỷ đồng vốn đầu tư công vẫn nằm chờ phân bổ. Còn giải ngân vốn kế hoạch năm vẫn giảm nhẹ so với cùng kỳ, ước đạt 34,47%. Đáng quan ngại, còn nhiều cơ quan vẫn đang "dậm chân" tại vạch xuất phát như Ủy ban dân tộc, Tập đoàn Điện lực...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác