thumbnail - 70% là hợp tác với nhà khoa học trong, ngoài nước
Duy Tân
Hà Nội

70% là hợp tác với nhà khoa học trong, ngoài nước

Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT tiến hành kiểm tra tại ĐH Tôn Đức Thắng từ ngày 9-11/5/2022, về việc thực hiện chính sách pháp luật về khoa học công nghệ; tuyển sinh, liên kết, đào tạo từ xa, tự chủ mở ngành, đào tạo trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ; chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác