thumbnail - 80% cổ phiếu đang nhận được tiền trong ngắn hạn
Trường Sơn
Hà Nội

80% cổ phiếu đang nhận được tiền trong ngắn hạn

Các điểm mua mới sẽ mất dần lợi thế chọn lựa mục tiêu đầu tư cũng như nền giá giải ngân khi dòng tiền đang lan tỏa rộng với trên 80% nhóm cổ phiếu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác