thumbnail - 84 giải pháp đoạt giải Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16
Cường bếu
Hà Nội

84 giải pháp đoạt giải Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16

Các tác giả có giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần tạo bước phát triển mới về khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế được nhận giải Vifotec. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác