thumbnail - 9 ban nhạc hội ngộ trong show Rock'n'Share
Thức SG
Hà Nội

9 ban nhạc hội ngộ trong show Rock'n'Share

Microwave, Ngũ Cung và bảy band sẽ biểu diễn trong Rock'n'Share - đêm nhạc vì trẻ nghèo, ngày 13/5 tại TP HCM. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác