thumbnail - 9 ngày hãi hùng của 4 thuyền viên tàu cá trôi dạt 450km: Trời sáng mới biết mình còn sống
Duy Tân
Hà Nội

9 ngày hãi hùng của 4 thuyền viên tàu cá trôi dạt 450km: Trời sáng mới biết mình còn sống

Chiếc thuyền thúng chứa được 7 ngư dân nhưng trong suốt 9 ngày lênh đênh trên biển, 3 người đã tử vong và buộc phải bó thi thể rồi đưa xuống biển.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác