thumbnail - 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có thực chất không?
Diệu Thúy
Hà Nội

90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có thực chất không?

Đối với mục tiêu hàng năm 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bà Trương Thị Mai cho rằng, tỷ lệ này hiện nay đã đạt được, nhưng liệu có thực chất hay không?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác