thumbnail - 99,8% doanh nghiệp đã tham gia dịch vụ kê khai, hoàn thuế điện tử
Lê Vũ Phong
Hà Nội

99,8% doanh nghiệp đã tham gia dịch vụ kê khai, hoàn thuế điện tử

Chỉ trong gần 4 tháng đầu năm, đã có 99,8% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, tiếp nhận hơn 7,43 triệu hồ sơ, số tiền được hoàn hơn 27 ngh
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác