thumbnail - Á hậu Kim Duyên lại tiếp tục mắc lỗi sau sự cố Doaremon là nhân vật của Disney
Trường Sơn
Hà Nội

Á hậu Kim Duyên lại tiếp tục mắc lỗi sau sự cố Doaremon là nhân vật của Disney

Kim Duyên tiếp tục gặp sự cố khi trả lời câu hỏi về nhân vật hoạt hình yêu thích nhất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác